Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3aa0fa21-779b-4fea-a6fa-4d004d61235d

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Identyfikacja właściwości świetlnych reklam usytuowanych w otoczeniu dróg

Autorzy Tomczuk, P.  Czerepicki, A.  Chrzanowicz, M.  Wytrykowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Identification of commercials light properties surrounded by roads advertisements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Reklamodawcy lokalizujący nośnik reklamowy w otoczeniu drogi wprowadzają do istniejącej sytuacji drogowej kolejny element niebędący elementem infrastruktury drogowej, którego głównym zadaniem jest czasowe skupienie na nim uwagi kierowcy. Reklamy usytuowane w otoczeniu dróg charakteryzują się określonymi parametrami lokalizacyjnymi, technicznymi, treściowymi i emisyjnymi. Poszczególne cechy można zdefiniować i przypisać im w przyszłości wartości graniczne, które mogą wprost określić wymagania dla nośników reklamowych instalowanych w otoczeniu dróg. Zdefiniować można szereg parametrów oświetleniowych, które w jednoznaczny sposób opiszą emisję światła z powierzchni nośnika reklamowego. Niektóre nich mogą wpływać degradująco na odbiór wrażeń wzrokowych kierowcy. Można wyróżnić parametry związane z luminancją, kontrastem luminancji, natężeniem oświetlenia, barwą, sposobem oraz czasem emisji światła. W artykule, omówione zostały parametry emisyjne nośników reklamowych oraz przykłady pomiarów poszczególnych parametrów oświetleniowych, które są możliwe do zarejestrowania w warunkach terenowych.
EN Advertisers locating the advertising media in the vicinity of the road introduce another element not part of the road infrastructure to the existing traffic situation, the main task of which is to focus the driver's attention temporarily. Ads located in the vicinity of roads are characterized by specific location, technical, content and emission parameters. Individual features can be defined and attributed to them in the future limit values that may directly specify the requirements for advertising media installed in the road environment. A number of lighting parameters can be defined which will clearly describe the light emission from the advertising media surface. Some of them may affect the visual perception of the driver. That can be distinguished by parameters related to luminance, contrast, luminance, illumination, color, mode and time of light emission. In the article, there are presented, examples of measurements of individual lighting parameters that can be recorded in field conditions are discussed.
Słowa kluczowe
PL oświetlenie   reklamy uliczne   BRD  
EN lighting   street advertisements   BRD  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 287--299
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Czerepicki, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Chrzanowicz, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
autor Wytrykowska, A.
  • Wydział Transportu, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
Bibliografia
1. Deparment of Transport United Arab Emirates: Roadside advertising manual, Document No: AD-R-03 First Edition, Abu Dhabi 2013.
2. Domke K., Wandachowicz K., Zalesińska M., Mroczkowska S., Skrzypczak P.: Ocena zagrożeń występujących w ruchu drogowym powodowana przez wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi, Nr pracy 42-17-223-42050, Urząd Miasta Poznania, grant nr RoM.III/3420-50/10, Poznań 2010.
3. Domke K., Zalesińska M., Wandachowicz K., Skrzypczak P., Mroczkowska S.: „Wielkoformatowe elektroniczne reklamy a bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego“, Logistyka 3/2014.
4. Dz. U. 2012, poz. 1137 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o ruchu drogowym.
5. Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
6. Glicz M., Jamroz K., Mackun T.: Aktualny stan prawny w zakresie reklam widzianych z drogi i rekomendacje do zmian. Transport Miejski i Regionalny 12/2013, s. 9-15.
7. Hardyś D.: „Urządzenia świetlne w pasie drogowym i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi“, Magazyn Autostrady, 1-2/2016
8. IESNA publication no. TM-11-00, Light Trespass: Research, Results and Recommendations, New York, USA, 2000.
9. Mackun, T. , Jamroz, K., Rychlewska, J., Żukowska, J. Zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego stwarzane przez reklamy widziane z drogi. Drogownictwo, 2015.
10. Mazur J.W., Żagan W.: „Samochodowa Technika Świetlna“, OWPW 1997.
11. PN-EN 12368:2015-07, Urządzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnalizatory.
12. PN-EN 12464-2: 2008, Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
13. PN-EN 13201-3:2016-03, Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
14. Speirs S., Winmill, A., & Kazi, T.: The Impact of Roadside Advertising on Driver Distraction: Final Report. Basingstoke, Hampshire, England: WSP Development and Transportation, 2008.
15. Tantala M.W., Tantala P.J.: An examination of the relationship between advertising signs and traffic safety. 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board TRB, Washington, D.C. 2005.
16. Tomczuk P., Jaskowski P.: Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w pasie drogowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 108, Wybrane problemy ekonomiczne, organizacyjne i techniczne w transporcie, str. 95-107. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1230-9265, Warszawa 2015.
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych, Dz. U. z 2013r. poz. 260.
18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Dz.U. poz. 774 pos. nr 91 z 2015r.
19. Young M.S. et al: Conflict of interest: the implications of roadside advertising for driver attention, Transportation Research: Part F, vol. 12, nr.5, str. 381-388, 2009.
20. Young, M.S.,Mahfoud, J.M., Stanton, N.A., Walker, G.H., et al.: Eyes front! Are roadside billboards bad for driver attention? In: Traffic Engineering & Control, vol. 48, nr. 8, p. 365-367, 2007.
21. Zalesińska M., Wandachowicz K.: Badanie reklam zewnętrznych z diodami świecącymi za pomocą miernika rozkładu luminancji,.Poznan University of Technology, Academic Journals, Electrical Engineering, Issue 69, ISSN 1897-0737, 275-282, Poznań 2012.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3aa0fa21-779b-4fea-a6fa-4d004d61235d
Identyfikatory