Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3a626ea4-bf8d-44b3-b206-3a5aa2ebf8b1

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Parametry stwardniałego betonu z dodatkiem mączki chalcedonitowej

Autorzy Kotwa, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Parameters hardened concrete with addition meal chalcedonite
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i podciągania kapilarnego betonów o zmiennym stosunku w/c oraz modyfikowanych mączką chalcedonitową uzyskiwaną w procesie produkcji chalcedonitowych kruszyw łamanych. Do badań zastosowano cement CEM I 42,5R. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowanie 10% dodatku w postaci mączki chalcedonitowej powoduje przyrost wytrzymałości na ściskanie o 5,8% w przypadku mieszanki betonowej o wskaźniku w/c = 0,45 oraz o 12,3% przy w/c = 0,3. Ponadto dodanie mączki chalcedonitowej do mieszanki betonowej powoduje obniżenie absorpcji wody próbek betonowych podczas badania nasiąkliwości oraz podciągania kapilarnego.
EN The article presents the results of the compressive strength, water absorption and capillary concrete variable w/c ratio and modified flour chalcedonite generated in the production process broken aggregates chalcedonite. The study used cement CEM I 42,5. The study indicates that the use of the additive in powdered form 10% chalcedonite will increase the compressive strength of 5,8% for the concrete mix ratio of w/c = 0,45 and 12,3% for the parameter w/c = 0,3. Chalcedonite adding flour to the concrete mix reduces the water absorption of concrete samples in contact with the water absorption test and pulling up the capillary.
Słowa kluczowe
PL beton   dodatek mineralny   odpad produkcyjny   mączka chalcedonitowa   właściwości betonu   wytrzymałość na ściskanie   nasiąkliwość  
EN concrete   mineral additive   by-product   chalcedony powder   concrete properties   compressive strength   water absorption  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 6
Strony 86--87
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kotwa, A.
Bibliografia
[1] Bajorek Grzegorz, Maciej Gruszczyński. 2015. „O potrzebie opracowania krajowych regulacji do normy PN-EN 206:2014-04”. Materiały Budowlane 516 (8): 69. DOI: 10.15199/33.2015.08.18.
[2] Kamiński Mieczysław, Czesław Bywalski, Maciej Kaźmierowski. 2015 „Badania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych”. Materiały Budowlane 514 (6): 70 – 71. DOI: 10.15199/33.2015.06.26.
[3] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[4] PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3a626ea4-bf8d-44b3-b206-3a5aa2ebf8b1
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.06.37