Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3a4bb13f-a2e0-4d26-a4aa-94a1ce9ddc40

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Influence of Structure Variation and Finishing on Woven Fabric Thermal Properties

Autorzy Jankoska, M.  Demboski, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ zmienności struktury i wykończenia na właściwości termiczne tkaniny
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper investigates the influence of fabric structure variations and finishing on the thermal properties of woven fabrics for a tailored garment. Four distinctive pairs of fabrics were investigated, where the weft density, weft yarn count or type and finishing were varied within the fabrics in each pair. Several thermal properties such as conductivity, diffusivity, absorptivity, resistance, the ratio of maximal and stationary heat flow density and the stationary heat flow density were measured using an Alambeta device. The results obtained showed that variation of the weft yarn count and finishing have a significant effect on several thermal properties. Increasing the weft count increased the thermal conductivity, absorptivity, resistance and the ratio of maximal and stationary heat flow density. The application of oilproof and waterproof finishing affected thermal diffusivity, thermal absorptivity and thermal resistance. Milled finishing contributed to increasing the thermal resistance.
PL W pracy przedstawiono wpływ zmian struktury tkaniny i wykańczania na właściwości termiczne tkanin dla odzieży wykonywanej na zamówienie. Zbadano cztery pary tkanin, w których gęstość wątku, liczność wątku lub jego rodzaj i wykończenie zmieniały się w tkaninach w każdej parze. Za pomocą urządzenia Alambeta dokonano pomiarów właściwości cieplnych, takich jak: przewodność, dyfuzyjność, chłonność, rezystancja, stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła i stacjonarną gęstość strumienia ciepła. Uzyskane wyniki pokazały, że zmiana liczności i wykończenia wątku ma znaczny wpływ na kilka właściwości termicznych. Zwiększenie liczby wątków zwiększyło przewodność cieplną, chłonność, opór i stosunek maksymalnej i stacjonarnej gęstości strumienia ciepła. Zastosowanie olejoodpornego i wodoodpornego wykończenia wpłynęło na dyfuzyjność cieplną, chłonność cieplną i odporność termiczną. Natomiast proces spilśniania przyczynił się do zwiększenia oporu cieplnego tkanin.
Słowa kluczowe
PL właściwości termiczne   tkanina   wykończenie wodoodporne   wykończenie olejoodporne   wykończenie frezowane  
EN thermal properties   woven fabric   waterproof finishing   oilproof finishing   milled finishing  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2018
Tom Nr 1 (127)
Strony 120--125
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jankoska, M.
  • University „Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Technology and Metallurgy, Department of Textile, Skopje, Macedonia, maja@tmf.ukim.edu.mk
autor Demboski, G.
  • University „Ss. Cyril and Methodius”, Faculty of Technology and Metallurgy, Department of Textile, Skopje, Macedonia
Bibliografia
1. Matusiak M. Investigation of the Thermal Insulation Properties of Multilayer Textiles. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2006; 14, 5(59): 98-102.
2. Matusiak M. Thermal Comfort Index as a Method of Assessing the Thermal Comfort of Textile Materials. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2010; 18, 2(79): 45-50.
3. Matusiak M, Sikorski K. Influence of the Structure of Woven Fabrics on Their Thermal Insulation Properties. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2011; 19, 5(88): 46-53.
4. Marmarali A, Kretzschmar S D, Özdil N, Oğlakcioğlu N G. Parameters that affect thermal comfort of garment. Tekstil ve Konfeksiyon 2006; 16(4): 241-246.
5. Das A, Biswas B. Study on heat and moisture vapour transmission characteristics through multilayered fabric ensembles. Indian Journal of Fibre & Textile Research 2011; 36(4): 410-414.
6. Hes L, Dolezal I. New Method and Equipment for Measuring Thermal Properties of Textiles. Journal of the Textile Machinery Society of Japan 1989; 42(8): 124-128.
7. Hes L, Araújo M, Djulay V V. Effect of Mutual bonding of Textile Layers on Thermal Insulation on Thermal Contact Properties of Fabric Assemblies. Textile Research Journal 1996; 66(4): 245-250.
8. Ozcelik G, Cay A, Kirtay E. A study of thermal properties of textured knitted fabrics. Fibers & Textiles in Eastern Europe 2007; 15(1): 55-58.
9. Matusiak M. Investigation of the Thermal Insulation Properties of Multilayer Textiles. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2006; 14(5): 98-102.
10. Hes L. Non-destructive determination of comfort parameters during marketing of functional garments and clothing. Indian Journal of Fibre & Textile Research 2008; 33: 239-245.
11. Rego J M, Verdu P, Nieto J, Blanes M, Comfort Analysis of Woven Cotton/Polyester Fabrics Modified with a New Elastic Fiber Part 2: Detailed Study of Mechanical, Thermo-Physiological and Skin Sensorial Properties. Textile Research Journal 2010; 80(3): 206-215.
12. Bajzik V, Hes L. The Effect of Finishing Treatment on Thermal Insulation and Thermal Contact Properties of Wet Fabrics. Tekstil ve Konfeksiyon 2012; 22(1): 26-31.
13. Khoddami A, Soleimani M I, Gong H. Effects of finishing on the mechanical and thermal properties of fabrics from wool and hollow polyester fibres. Textile Research Journal 2011; 81(19): 20062016.
14. Boguslawska-Baczek M, Hes L. Thermal conductivity and resistance of Nomex fabrics exposed to salty water. Tekstil ve Konfeksiyon 2014; 24(2): 180-185.
15. Ahmad S, Ahmad F, Afzal A, Rasheed A, Mohsin M, Ahmad N. Effect of weave structure on thermo-physiological properties of cotton fabrics. AUTEX Research Journal 2015; 15(1): 30-34.
16. Kakvan A, Najar S S, Psikuta A. Study on effect of blend ratio on thermal comfort properties of cotton/nylon-blended fabrics with high-performance Kermel fibre. The Journal of The Textile Institute 2015; 106(6): 674-682.
17. Mahbub R F, Wang L, Arnold L, Kaneslingam S, Padhye R. (2014). Thermal comfort properties of Kevlar and Kevlar/wool fabrics. Textile Research Journal 2014; 84(19): 2094-2102
18. Özdemir H. Thermal comfort properties of clothing fabrics woven with polyester/cotton blend yarns. Autex Research Journal 2017; 17(2): 135-141
19. Instruction manuals of Alambeta instrument SENSORA Liberec Registered Company, Czech Republic, 1990
20. Hes L. Recent Developments in the Field of Users Friendly Testing of Mechanical and Comfort Properties of Textile Fabrics and Garments, World Congress of the Textile Institute, Cairo, 2002.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3a4bb13f-a2e0-4d26-a4aa-94a1ce9ddc40
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0010.7807