Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3a46cfdc-7cb2-44eb-a421-3f4e75df7eab

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Badania doświadczalne i symulacyjne w ocenie jakości i trwałości elementow nawierzchni kolejowej

Autorzy Kukulski, J. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Experimental and simulation study in assessment the quality and durability of the superstructure and its components
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono narzędzia doświadczalne i symulacyjne, które mogą być wykorzystywane w ocenie jakości i trwałości wybranych elementów nawierzchni kolejowej. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań doświadczalnych naprężeń własnych w procesie produkcji elementów stalowych rozjazdów kolejowych, jak też wyniki badań eksploatacyjnych używanych do oceny konstrukcji nawierzchni. Oprócz badań doświadczalnych zaprezentowane zostały wyniki badań symulacyjnych stanowiących m.in. uzupełnienie badań poligonowych.
EN The paper presents experimental and simulation instruments that can be used to evaluate the quality and durability of selected the superstructure and its components. The article presents selected results of experimental residual stress tests in the steel production process of railway turnouts as well as the results of operational tests used to evaluate the construction of the pavement. In addition to experimental research, the results of simulations are presented as supplementary training.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura kolejowa   badania symulacyjne   badania doświadczalne  
EN railway infrastructure   simulation study   experimental study  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 167--177
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kukulski, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Bałuch H.: Diagnostyka nawierzchni kolejowej. WKŁ, Warszawa (1978).
2. Bałuch H.; Systemy eksperckie w diagnostyce nawierzchni kolejowej. Problemy Kolejnictwa z. 114 (1993), str. 5-48.
3. Bałuch H.: System geometryczno-kinematycznej oceny toru kolejowego. Problemy Kolejnictwa z. 136 (2002), str. 88-110..
4. Bałuch H., Bałuch M.: Determinanty prędkości pociągów – układ geometryczny i nierówności toru, Instytut Kolejnictwa, Warszawa (2010), str. 1-341.
5. Bałuch H. Trwałość i niezawodność eksploatacyjna nawierzchni kolejowej WKiŁ, Warszawa (1980), str. 1-185.
6. Basiewicz T., Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J. przesłanki wyboru nawierzchni dla linii dużych prędkości w Polsce. Logistyka 4 (2015), str. 65-72.
7. Chudzikiewicz A. Elementy diagnostyki pojazdów szynowych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom (2002).
8. Esveld C. Modern Railway Track. Delft, (2001), p.1-653.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3a46cfdc-7cb2-44eb-a421-3f4e75df7eab
Identyfikatory