Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-397c7608-454a-4eba-b0f0-17ed6c50d4b7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Środki transportu morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego

Autorzy Ficoń, K.  Sokołowski, W. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono rolę oraz udział środków transportu morskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Przedstawiono obecny stan światowej floty metanowców, m. in. jej liczebność, strukturę wiekową, stosowane rozwiązania techniczne oraz towarzyszące jej koszty funkcjonowania. Podkreślono także znaczenie oraz wpływ metanowców na właściwe funkcjonowanie łańcuchów dostaw gazu ziemnego.
EN The article discusses the role and contribution of maritime transport in ensuring the security of natural gas supply. The paper presents the current state of the global LNG tanker fleet, including its size, age structure, used technology and its associated operating costs. Stressed the importance and the impact of LNG tanker on the proper functioning of the natural gas supply chain.
Słowa kluczowe
PL środki transportu morskiego   bezpieczeństwo dostaw gazu  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab. pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ficoń, K.
autor Sokołowski, W.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
1. Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. AE, Poznań 2001.
2. Bąkowski K., Gazyfikacja, gazociągi, stacje redukcyjne, instalacje i urządzenia gazowe, WNT, Warszawa 1996.
3. Bojarski W., Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Energetyki”, Nr 6/2004.
4. Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - potrzeba czy konieczność?, „Energetyka”, Nr 12/2007.
5. BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
6. Dunikowski A., Właściwości gazu ziemnego i zbiorniki do jego przewozu, „Biuletyn Informacyjny PRS S.A.”, Nr 3/259 czerwiec 2006.
7. El-Manakhly A., The Suez Canal and LNG, 6th Doha Conference on Natural Gas, Doha, Katar, 29.10 – 01.11, Qatar Petroleum, 2007.
8. Ficoń K., Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.
9. Filin S., Zakrzewski B., Światowy handel skroplonym gazem ziemnym (LNG) -stan obecny i kierunki rozwoju, „Energetyka”, Nr 11 (629), 2006.
10. Levitt A., Hop Aboard the Boom in LNG Shippers, http://www.investorplace.com/2012/03/hopaboard- the-boom-in-lng-shippers/, dostępny 26.08.2012 r.
11. Lopac A. A., Recent trends in transporting of LNG, liquefied natural gas, 11th International Conference on Transport Science, „Transport Policy”, Słowenia, 28 - 29 maj 2008 r.
12. Molenda J., Gaz ziemny, Warszawa 1993.
13. Strategia Rządu RP dla sektora paliwowego i gazowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2009.
14. The LNG industry, 2011, GIIGNL.
15. Tusiani M. D., Shearer G., LNG: A Nontechnical Guide, PennWell Corporation, 2007, USA.
16. Warowny W., Rychlicki S., Wybrane nowe technologie w transporcie i zastosowaniach energetycznych gazu ziemnego, „Wiertnictwo Nafta Gaz”, t. 24, zeszyt 2, 2007.
17. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. Wyd. PWE, Warszawa 2003.
18. http://www.marinetraffic.com.
19. http://www.shipspotting.com.
20. http://myship.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-397c7608-454a-4eba-b0f0-17ed6c50d4b7
Identyfikatory