Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-397bd7ff-87f5-4465-b3fd-cda5bb4d379b

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Analiza kosztów wypadków przy pracy w wybranej kopalni

Autorzy Kutkowski, J.  Lubryka, M.  Zaniewski, K. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Cost analysis of industrial accidents in the selected mine
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Monitorowanie kosztów wypadku przy pracy jest w górnictwie piętą Achillesową. Należy zauważyć, że problem kosztu wypadku ze względu na specyfikę branży jest złożony. Autorzy artykułu przedstawiają wyniki analiz kosztów wypadku przy pracy w kopalni wraz z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie i społeczne. Model obliczania ma na celu ujednolicenie zasad obliczania kosztów wypadku przy pracy przez wskazanie jednolitych kryteriów, które powinny być uwzględniane przy obliczaniu kosztu wypadku.
EN Cost analysis of industrial accidents is a weak point in the mining industry. It is worth noticing that the problem of cost of the accident in terms of the branch specificity is very complex. The authors present the results of analysis of the cost of an industrial accident in a mine, along with the cost division on direct, indirect and social costs. A calculation model was developed to unify the principles for the calculation of industrial accident costs by indicating uniform criteria which should be respected during the process of calculation of the costs.
Słowa kluczowe
PL górnictwo   wypadki   BHP   analiza kosztów  
EN mining industry   accidents   industrial safety   cost analysis  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 105--109
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr.
Twórcy
autor Kutkowski, J.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
autor Lubryka, M.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
autor Zaniewski, K.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Bibliografia
1. Rzepecki J.: Społeczne koszty wypadków przy pracy. Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka. CIOP-PIB, nr.5 (488)/2012. Warszawa 2012.
2. Rzepecki J.: Koszty wypadków przy pracy. Konferencja „BHP – mądry wybór”. Katowice 2012.
3. Kutkowski J.: Model obliczania kosztów wypadków. [Praca niepublik.] 2011.
4. Społeczne koszty wypadku przy pracy. Raport ZUS. Warszawa 2013.
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30.10.2002 r. DZ.U.199 poz. 1673.
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-397bd7ff-87f5-4465-b3fd-cda5bb4d379b
Identyfikatory