Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-39481df3-6e97-43b6-b8e4-5b55af223c56

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Automaty formierskie linii wytwarzania odlewów w formach bezskrzynkowych

Autorzy Fedoryszyn, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Automatic casting machines of moulding lines producing castings in snap flask moulds.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy podano klasyfikację i charakterystykę automatów do wytwarzania form bezskrzynkowych. Wyróżniono automaty wykonujące formy o pionowym i poziomym podziale. Przedstawicielami wyróżnionych urządzeń formierskich są automaty DISA, LORAMATIC oraz KOYO. Analizy przebiegu procesu i jego efektów wymienionych automatów doprowadziło do opracowania rozwiązań, w których zagęszczanie masy odbywa się w układzie odpowiadającym pionowemu podziałowi, a składanie i zalewanie w układzie poziomym. Omówione urządzenia tego typu to automaty firm SINTOKOGIO i DISA. W przypadku form o pionowym podziale istotne jest, z uwagi na bezpieczeństwo, zachowanie odpowiednich odstępów wnęki odtwarzającej odlew od obrysu zewnętrznego formy. Przykładowe dane dla automatu DISA 240 B wskazują, że powierzchnia zabudowy płyty modelowej wynosi 37,8–73,2 % w zależności od objętości wnęki. Przy formach o poziomym podziale są stosowane dwustronne płyty modelowe z równie korzystnym wykorzystaniu powierzchni; stopień zabudowy modelami wynosi 65 % dla omówionego automatu DISA MATCH 130. Formy o poziomym podziale, wykonane w układzie poziomym oraz pionowym i składane poziomo, przed zalaniem są obciążane oraz ochraniane metalowym żakietem. Omówione automaty formierskie są przeznaczone do wytwarzania odlewów ze stopów żelaza, miedzi oraz aluminium.
EN The classification and characteristics of automatic machines for snap flask moulds production is given in the paper. Machines making vertical and horizontal split moulds were singled out. Representatives of these casting devices are DISA, LORAMATIC and KOYO automata. Analyses of the process courses of the mentioned automatic machines and their effects caused developments of solutions in which the moulding sands compaction occurs in the system corresponding to a vertical split, while forming and pouring in systems of a horizontal split. This type automatic machines are produced by the SINTOKOGIO and DISA Companies. In case of moulds of a vertical split it is essential, due to safety, to maintain the proper spacing between the mould cavity and the external mould contour. The data example for the DISA 240 B automat indicate that the build-in surface of the model plate is 37.8–73.2 %, in dependence of the cavity volume. In moulds of the horizontal split two-sided model plates with the equally favourable surface utilising are used; the build-in degree equals 65 % for the discussed DISA MATCH 130 automat. Horizontal split moulds made in the horizontal system or in the vertical system but formed horizontally are loaded and protected by a metal mantle, before being poured. The discussed casting automatic machines are intended for making castings of ferrous, copper and aluminium alloys.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   forma bezskrzynkowa   automaty formierskie  
EN founding   automatic casting machine  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2016
Tom Vol. 66, nr 9-10
Strony 452--455
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Fedoryszyn, A.
  • AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, alfa@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] FEDORYSZYN A.: Urządzenia formierskie linii wytwarzania odlewów w formach skrzynkowych z syntetycznej masy z bentonitem. Przegląd Odlewnictwa nr. 7–8, 2016, s. 322
[2] FEDORYSZYN A.: Mechanizacja i automatyzacja wytwarzania odlewów w formach piaskowych. Linie odlewnicze. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2015
[3] DISA 240B. Sand Moulding System. Application Manual, DISA Industries A/S, 2010
[4] DISA MATCH. Sand Moulding System. Application Manual, DISA Industries A/S, 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-39481df3-6e97-43b6-b8e4-5b55af223c56
Identyfikatory