PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Realizacja projektu naukowego w zakresie podmorskiej sekwestracji CO₂ w południowej części Morza Bałtyckiego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Scientific project implementation in the scope of undersea carbon capture and storage in the southern part of the Baltic Sea
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Global climate changes, which are mainly related to human activity, including emission of anthropogenic CO₂, resulted in significant intensification of research activities which focus on development of the technologies enable to reduce anthropogenic emissions. Carbon Capture and Storage (CCS) is regarded as a key technology for the reduction of CO₂ emissions from industrial sources an international level. This paper presents the first research study on potential CCS implementation in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea. The main place of interest is the undersea geological structure of B3 oil field. Currently, oil field is operated by LOTOS Petrobaltic company. For the purposes of the project the structure has been identified and characterized, basing on archival data and research in 2012.It has been shown, that the anticlinal form of reservoir is closed form and has the potential trapping properties, further more confirmed the tightness of overburden. It has been identified close situated fault, which could be a potential place for leakage and migration of CO2.The fault is inactive, without signs of hydrocarbon migration. Geochemical research of bottom sediments and waters near bottom indicate the conditions typical for the southern part of the Baltic Sea, low salinity and oxygen content, low concentration of hydrogen sulphide and methane. The seabed there is inhabited by very few organisms resistant to adverse factors of the habitat in the study area. The potential biological consequences of a gas leakage can be assessed as limited.
PL
Wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery staje się ważnym problemem wielu krajów na świecie. Jednym ze sposobów ograniczenia ich emisji jest geologiczna sekwestracja CO₂ pochodzenia antropogenicznego. W celu poznania możliwości stosowania tego rozwiązania na skalę przemysłową prowadzi się projekty naukowe i działania demonstracyjne. W artykule opisano realizację projektu badawczego, dotyczącego sekwestracji CO₂ w strukturach podmorskich w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W efekcie realizacji projektu powstała szeroka baza danych i informacji o charakterze interdyscyplinarnym. Na podstawie ich analizy przedstawiono wstępne wnioski dla potencjalnej lokalizacji podmorskiego zatłaczania dwutlenku węgla. Ponadto projekt dostarczył cennych doświadczeń, które mogą posłużyć jako wytyczne do postępowania przy realizacji sekwestracji na skalę przemysłową.
Rocznik
Tom
Strony
3--8
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
 • Miliana Shipmanagement Ltd, Nicosia
autor
 • Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
autor
 • Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
autor
Bibliografia
 • 1. Dadlez R., Pokorski J.: Atlas geologiczny południowego Bałtyku. Wyd. PIG, Warszawa 1995.
 • 2. Doligez B. (red.): Migration of hydrocarbons in sedimentary basins. Editions Technip, Paris 1987.
 • 3. Domżalski J., Górecki W., Mazurek A., Myśko A., Strzetelski W., Szamałek K.: The prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data. Prz. Geologiczny 2004, nr 8/2, s. 792–799.
 • 4. Dokumentacja – opracowanie po morskich sejsmicznych pracach z 1977–1978 r., WOPN Petrobaltic [niepublik.].
 • 5. Dokumentacja geologiczna złoża ropy naftowej B3, WOPN Petrobaltic 1983 [niepublik.].
 • 6. Dokumentacja – opracowanie po geologiczno-inżynierskich i geofizycznych badaniach struktury B3, WOPN Petrobaltic 1982 [niepublik.].
 • 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. zm.).
 • 8. Jaroszewski W.: Tektonika uskoków i fałdów. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1980.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz. U. poz. 1272).
 • 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późń. zm.).
 • 11. www.eco2-project.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3944d623-e1ba-44b3-85e3-e282bce8c076
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.