Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-39212966-fe02-47b4-ba17-3a9c905e413b

Czasopismo

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Tytuł artykułu

Analiza współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych

Autorzy Gościński, P.  Nadolny, Z.  Bródka, B. 
Treść / Zawartość http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/
Warianty tytułu
EN Analysis of heat transfer coefficient of insulating liquids used as insulation in electrical power equipment
Konferencja Computer Applications in Electrical Engineering (20-21.04.2015 ; Poznań, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ciecze elektroizolacyjne ze względu na swoje właściwości wykorzystywane są w transformatorach, kondensatorach, łącznikach oraz kablach wysokonapięciowych. Jednym z najważniejszych zadań cieczy elektroizolacyjnych jest transport ciepła na zewnątrz urządzenia. Transport ciepła w cieczach zależy od współczynnika przejmowania ciepła. Z kolei współczynnik przejmowania ciepła zależy od lepkości, przewodności cieplnej, ciepła właściwego, gęstości oraz rozszerzalności cieplnej. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych, wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od rodzaju cieczy i wartości temperatury. Analizowanymi cieczami były olej mineralny, ester syntetyczny oraz ester naturalny. Zakres temperatury zmieniał się od 25°C do 80°C.
EN Insulating liquids due to their properties are used in electrical power transformers, capacitors, connectors and high voltage power cables. One of the most important task for electrical insulating liquids is a heat transport out of the device. The heat transfer in the liquids depends on an heat transfer coefficient. The heat transfer coefficient depends on a viscosity, a thermal conductivity coefficient and a thermal expansion coefficient. This paper shows results of calculations for heat transfer coefficient of insulating liquids used as insulation in electrical equipment, depending on the kind of liquid and temperature. A mineral oil, a synthetic ester oil and a natural ester oil were analyzed. The range of the temperature was changing from 25°C to 80°C.
Słowa kluczowe
PL ciecze elektroizolacyjne   współczynnik przejmowania ciepła   transformator  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
Rocznik 2015
Tom No. 82
Strony 219--226
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gościński, P.
  • Politechnika Poznańska
autor Nadolny, Z.
  • Politechnika Poznańska
autor Bródka, B.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Berger N., Randoux M., Ottmann G., Vuarchex P., Review on insulating liquids, Electra, no. 171, pp. 33-56, 1997.
[2] Makowska M., Molenda J., Oleje Transformatorowe. Eksploatacja - Diagnostyka - Regeneracja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Radom, 2008.
[3] Dombek G., Nadolny Z., Przybytek P., Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, vol. 74, pp. 151-158, 2013.
[4] CIGRE Working Group A2.35: Experience in service with new insulating liquids, CIGRE Brochure No 436, October 2010.
[5] Hycnar J., Oleje izolacyjne w eksploatacji, Wydanie I, WNT, Warszawa, 1969.
[6] Jezierski E., Transformatory. Podstawy teoretyczne, Wydanie III, WNT, Warszawa, 1965.
[7] Jezierski E., Transformatory, WNT, Warszawa, 1983.
[8] Dombek G., Nadolny Z., Przybyłek P., Właściwości cieplne oleju mineralnego modyfikowanego nanocząsteczkami C60, Ti02 i A1203, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, str. 57-59, 2014.
[9] Hauser J., Elektrotechnika. Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2006.
[10] Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 2009.
[11] Hobler T., Ruch ciepła i wymienniki, WNT, Warszawa, 1971.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-39212966-fe02-47b4-ba17-3a9c905e413b
Identyfikatory