Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-39193916-d5a0-4669-acaa-aaa0e8198163

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Programowy symulator do badania zasad ruchu drogowego na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym

Autorzy Małecki, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Software roundabout simulator to study the traffic rulesSoftware roundabout simulator to study the traffic rules
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono nowy, opracowany na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, symulator ruchu okrężnego przeznaczony do badania płynności ruchu drogowego w aspekcie różnie zdefiniowanych zasad. Istotą powstania symulatora było sprawdzenie czy zasady ruchu drogowego panujące na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym są prawidłowe (niestety w wielu miastach inaczej interpretowane z powodu nieprecyzyjnych zapisów w Kodeksie Drogowym) i czy ich modyfikacja może przyczynić się do większej przepustowości takich skrzyżowań. W pierwszej części artykułu autor opisuje opracowany symulator, od strony użytkownika, czyli: możliwości narzędzia, sposób definiowania skrzyżowania, sposób wprowadzania danych, ustawianie potoków ruchu, wybór zasad ruchu drogowego, itp. Następnie autor przedstawia charakterystykę wybranego szczecińskiego skrzyżowania o ruchu okrężnym (m.in. rozkład ruchu względem poszczególnych dróg) i na jego podstawie prowadzi stosowną analizę.
EN This paper presents a new, developed at the Department of Computer Science and Information Technology in West-Pomeranian University of Technology, a roundabout simulator, designed to test the traffic flow in terms of different defined rules. The essence of the simulator’s creation was to examine whether the prevailing rules of the road at roundabouts are correct (unfortunately, in many cities interpreted differently because of unclear wording in Polish Highway Code) and if its modification may contribute to greater bandwidth such intersections. In the first part of the article the author describes the developed simulator, a kind of the user-manual: the possibility of the tool, a way of defining crossroads, a data input, setting the traffic flows, the choice of traffic rules, etc. Then, author presents the characteristics of the selected Szczecin’s roundabout (i.a. the distribution of traffic to the different routes) and on the basis of that leads appropriate analysis.
Słowa kluczowe
PL skrzyżowanie o ruchu okrężnym   symulacja komputerowa   zasady ruchu drogowego  
EN roundabout   computer simulation   rules of the road  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 3
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Małecki, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Informatyki; 71-210 Szczecin; ul. Żołnierska 52, kmalecki@wi.zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Blanchette J., Summerfield M.: C++ GUI Programming with Qt 4, Prentice Hall, 2006.
[2] Matuszak R.: Rondo bez tajemnic, Drogowskaz, listopad 2004.
[3] Matuszak R.: Kłopot z rondem, Drogowskaz, luty 2005.
[4] Papuga Z.: ABC Podręcznik kierowcy, Agencja Wydawnicza LIWONA, Warszawa 2005.
[5] Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 (źródło: http://www.kodeksdrogowy.pl).
[6] Szafarczyk B.: Trudna sztuka projektowania i budowy prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych, Case study - Małe ronda (źródło: http://www.drogi.com/artykuly/rondo.shtml).
[7] Wypadki Drogowe w Polsce w 2007 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2008.
[8] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - CZĘŚĆ II, Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, Warszawa 12 czerwca 2001.
[9] Gordon G.: Symulacja systemów, WNT, Warszawa 1974.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-39193916-d5a0-4669-acaa-aaa0e8198163
Identyfikatory