Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-38cc95d5-17ea-4278-8999-f756d53f84fc

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Uproszczona ocena możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię do chłodzenia poprzez zastosowanie okresowo działających elementów zacieniających

Autorzy Jędrzejuk, H.  Rucińska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simplified evaluation of opportunities to reduce energy demand for cooling through the use periodically active shading elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano oceny wpływu okresowo działających elementów zacieniających na wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użyteczną do chłodzenia. Wykazano również znaczenie wentylacji w usuwaniu nadmiernych zysków ciepła z pomieszczeń. W analizie wykorzystano uproszczoną metodę godzinową 5R1C [7]. Zamieszczono przykład, w którym przedstawiono możliwe do uzyskania obniżenie zapotrzebowania na energię i wykazano celowość takiego sposobu ograniczania zapotrzebowania na energię do chłodzenia.
EN This paper presents the impact of periodically acting shading elements on the rate of useful energy demand for cooling. It was also demonstrated the importance of ventilation rate in decreasing of the influence of the heat gains on the energy demand. This analysis uses a simplified a hourly method 5R1C [7]. The example is given to present possibilities to reduce the energy demand.
Słowa kluczowe
PL energia użyteczna do chłodzenia   model 5R1C   urządzenia zacieniające działające okresowo  
EN energy demand for cooling   5R1C model   periodically active shading elements  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2016
Tom T. 8, nr 1
Strony 17--20
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl
autor Rucińska, J.
Bibliografia
[1] Narowski P. Podstawy uproszczonej metody godzinowej obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków, Energia i Budynek 5 (15) 2008
[2] Narowski P. Uproszczona metoda godzinowa obliczania ilości ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Nr 1 (466) 2009,
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376
[5] PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
[6] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
[7] PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
[8] Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków (http://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/efektywnosc_energetyczna_budynkow/typowe_lata_meteorologiczne/strony/start.aspx)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-38cc95d5-17ea-4278-8999-f756d53f84fc
Identyfikatory