PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin w polskim rolnictwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Current risks regarding use of chemical protection in Polish agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zatrucia ostre środkami ochrony roślin w ostatnich latach są w Polsce stosunkowo rzadkie i z reguły stanowią rezultat rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa. Dokładna liczba zatruć przewlekłych środkami ochrony roślin w Polsce nie jest znana. Zmiany przepisów, które wyeliminowały część zagrożeń w chemicznej ochronie roślin, przyniosły nowe zagrożenia takie jak: stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z rejestracją, rosnąca sprzedaż preparatów fałszywych, zagrożenia związane ze stosowaniem mieszanin zbiornikowych i obniżonych dawek, zbędna chemizacja środowiska wskutek rejestrowania dawek wyższych niż to potrzebne i lekceważenie zasad BHP przez rolników. Coraz bardziej realne stają się także zagrożenie gromadzeniem składowisk środków przeterminowanych oraz możliwe problemy ze zbiorem opakowań po środkach ochrony roślin.
EN
The cases of acute poisoning with pesticides have been rare in last years in Poland and usually occurred as a consequence of gross violation of safety rules. The exact number of chronic poisoning cases with pesticides in Poland is unknown. The legal changes resulting in elimination of some hazards in chemical protection, resulted also in new risks: use of plant protection products contrary to the label, increase in sales of fake products, hazards related to use of tank mixtures and dose reduction, excessive environment chemicalisation due to registration of too high doses and negligence of safety rules by farmers. The more and more real risks become anew problems with accumulation of pesticides whose date expired and possible problems with package collection.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Leńkowa A.: Oskalpowana ziemia. PAN Zakład Ochrony Przyrody. Wyd. Popularnonaukowe, Kraków, 1961, 264 ss.
 • [2] Carlson R.: Silent spring. 2002 First Mariner Books Edition, 1962, 377 pp.
 • [3] Matyjaszczyk E.: Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 2011, 130 ss.
 • [4] Jonderko G., Marcisz C.: Ryzyko zdrowotne związane z zawodowym bądź środowiskowym narażeniem na środki ochrony roślin. W: Chemiczne zagrożenia w rolnictwie. Stan aktualny i perspektywy, Nazimek T., Solecki L. (red). Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, 2006, 93-101.
 • [5] Panasiuk L., Paprzycki P.: Zatrucia środkami ochrony roślin w Polsce. W: Chemiczne zagrożenia w rolnictwie. Stan aktualny i perspektywy, Nazimek T., Solecki L. (red). Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, 2006, 291-301.
 • [6] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Stępień E., Kondej B.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2004 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2005, 139 ss.
 • [7] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Dacka P., Kondej B.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2005 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2006, 159 ss.
 • [8] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Dacka P., Kondej B.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2006 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2007, 162 ss.
 • [9] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Dacka P., Kondej B.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2007 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2008. 165 ss.
 • [10] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Kondej B., Staszewska E.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2008 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2009, 164 ss.
 • [11] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Kondej B., Staszewska E.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2009 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2010, 144 ss.
 • [12] Czarkowski M.P., Cielebąk E., Kondej B., Staszewska E.: Choroby Zakaźne i Zatrucia w Polsce w 2010 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, 2011, 146 ss.
 • [13] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2008 roku, KRUS Warszawa, 2009, 53 ss.
 • [14] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działalność prewencyjna KRUS w 1999 roku, KRUS Warszawa, 2000, 78 ss.
 • [15] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2001 roku, KRUS Warszawa, 2002, 93 ss.
 • [16] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2002 roku, KRUS Warszawa, 2003, 41 ss.
 • [17] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2005 roku, KRUS Warszawa, 2006, 46 ss.
 • [18] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2008 roku, KRUS Warszawa, 2009, 53 ss.
 • [19] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2009 roku, KRUS Warszawa, 2010, 80 ss.
 • [20] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku, KRUS Warszawa, 2011, 87 ss.
 • [21] Nowacka A., Gnusowski B., Walorczyk S., Drożdżyński D., Raczkowski M., Hołodyńska-Kulas A., Frąckowiak D., Wójcik A., Ziółkowski A., Swoboda W., Przewoźniak M., Rzeszutko U., Domańska I., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Szpyrka E., Kurdziel A., Rupar J., Rogozińska K., Słowik-Borowiec M., Michel M., Szala J., Szponik M.: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2012. Streszczenia 53. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB,. Poznań 7-8 lutego 2013, 72 ss.
 • [22] Hilfert G.: Detection of shipments containing illegal PPPs in the Port of Hamburg - Anti Counterfeit processes and activities. Niepublikowane dane z konferencji CEUREG Forum 15-16 października 2012.
 • [23] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012. Komunikat prasowy w sprawie stosowania środków ochrony roślin łącznie i w dawkach obniżonych z dnia 27.09.2012 http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Stosowanie-srodkow-ochronyroslin-laczne-i-w-dawkach-obnizonych.
 • [24] Thompson G. 2011. MSU Resistance Database. Insecticide Resistance Action Committee. http://www.irac-online.org/content/uploads/2009/09/S3RDatabase_2011.pdf dostęp: 28.03.2013.
 • [25] Stobiecki S., Siłowiecki A., Miszczyk M., Stadniczuk M.: Kontrola jakości środków ochrony roślin w Polsce. Progress i Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 2010, 50 (3), 1188-1194.
 • [26] Matyjaszczyk E. Aktualne przepisy i praktyka postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Akademia Odpadowa, 2011. http://www.akademiaodpadowa.pl/324,a,9-aktualne-przepisy-i-praktyka-postepowania-z-opakowaniamipo-srodk.htm dostęp: 02.04.2013.
 • [27] Eurostat. 2011. Dane statystyczne dotyczące przyczyn zgonu. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Causes_of_death_statistics/pl dostęp: 02.04.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-38ca9ed1-8ffb-48dd-b78a-76625a28392e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.