Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-386d4704-af1c-4c1a-b4a1-57a42894877e

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych

Autorzy Zalewski, P.  Buszko, K.  Klawe, J.  Tafil-Klawe, M.  Lewandowski, A.  Słomiński, K.  Panowicz, I. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN Short-term thermovision analysis of whole body cryotherapy effects in healthy subjects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Krioterapia ogólnoustrojowa wykorzystuje oddziaływanie na organizm krańcowo niskich temperatur, od -100 °C do -160 °C, w czasie 2-3 minut. Działanie krioterapii ogólnoustrojowej można analizować metodami termowizyjnymi. Celem niniejszych badań było określenie dynamiki zmian temperatury powierzchniowej ciała u osób zdrowych w okresie do 3 h od po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej. Badaniami objęto 36 zdrowych mężczyzn w wieku od 22 do 49 lat (średnia wieku 31,8 +/- 3,1). Badane osoby poddano jednokrotnemu zabiegowi krioterapii ogólnoustrojowej w kriokomorze o typie sprężarkowym. Badani przebywali w komorze właściwej 3 minuty w temperaturze ok. -115 °C (w przedziale -105 °C do -120 °C). Rozkład temperatur rejestrowano przed zabiegiem krioterapii, w pierwszej minucie po wyjściu z kriokomory, po 40 minutach i po 3 godzinach po zabiegu krioterapii. Obszar poddany analizie podzielono na 28 regionów (oznaczenie od ROI do R28); obejmował on zarówno stronę brzuszną, jak i grzbietową. We wszystkich regionach stwierdzono występowanie statystycznie istotnych^ różnic między średnią temperaturą przed zabiegiem (Tp r z e d ^) a średnią temperaturą po zabiegu ( T p o k r i o - ) oraz między średnią temperaturą po zabiegu (Tp o k r i o ) a średnią temperaturą 3 godziny po zabiegu (T3 h p o k r i o - ) na poziomie istotności a=0,05.
EN Whole body cryotherapy (WBC) is a well known method of physical therapy and biological regeneration. This method is based on the exposure of human organism to a very cold air (between -100 °C and -160 °C) in minimal clothing. The study was undertaken to assess the superficial body temperature within 3 hours after the WBC of healthy subjects. 36 healthy małe volunteers (aging from 22 to 49, 31,8 +/- 3,1) were exposed to WBC. Temperature distribution was measured before therapy, within one minute after treatment, and after 40 minutes and 3 hours after WBC. Thermograms were divided into 28 areas (marked R01-R28). The statistically significant differences between mean temperature before and just after WBC, as well as between mean temperature measured directly after therapy and after 3 hours were observed within each area.
Słowa kluczowe
PL krioterapia ogólnoustrojowa   analiza termowizyjna  
EN whole body cryotherapy   thermovision analysis   systemic cryotherapy  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 4
Strony 272--277
Opis fizyczny
Twórcy
autor Zalewski, P.
  • Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, p.zalewski@cm.umk.pl
autor Buszko, K.
  • Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Zakład Teorii Układów Biomedycznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
autor Klawe, J.
  • Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet, Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
autor Tafil-Klawe, M.
  • Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
autor Lewandowski, A.
  • Katedra i Zakład Podstaw Nauk o Kulturze Fizycznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, uł. Świętojańska 20, 85-877 Bydgoszcz
autor Słomiński, K.
  • Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-165 Bydgoszcz
autor Panowicz, I.
  • Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami" im. Jana Pawła II w Ciechocinku, ul. Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek
Bibliografia
1. H. Gregorowicz, Z. Zagrobelny: Systemie cryotherapy. Indications and contraindications, process of treatment and its physiological and clinical results, Acta Biomedical Engineering, Whole Body Cryotherapy, vol. 1, 2006, s. 9-20.
2. A. Sieroń, G. Cieślar (red.): Krioterapia - leczenie zimnem, a-medica press, Bielsko-Biała 2007.
3. T. Westerlund, J. Oksa, J. Smolander i in.: Thermal responses during and after whole-body cryotherapy (-110°C), Journal of Thermal Biology, vol. 28, 2003, s. 601-608.
4. A.J. Baranov, T.A. Malyseva: Thermophysical processes of cryotherapy, Acta Biomedical Engineering, Whole Body Cryotherapy, vol. 1, 2006, s. 27-33.
5. T. Westerlund, J. Smolander, A. Uusitalo-Koskinen i in.: The blood pressure responses to an acute and long-term whole-body cryotherapy (-110C) in men and women, Journal of Thermal Biology, vol. 29, 2004, s. 285-290.
6. J. Bauer, A. Skrzek: Physiological principles of cryotherapy, Acta Biomedical Engineering, Whole Body Cryotherapy, vol. 1, 2006, s. 21-26.
7. J. Zuber, A. Jung: Metody termograficzne w diagnostyce medycznej, BAMAR, Warszawa 1997.
8. I. Hołowacz, H. Podbielska, P. Hurnik i in.: Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur, Inżynieria Biomedyczna-Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 35-45.
9. B.F. Jones, P. Plassmann: Digital Infrared Thermal Imaging of Human Skin, IEEE Engineering in Medicine and Biology, 21 Nov-Dec, 2002, s. 41-48.
10. CI. Wright, CI. Kroner, R. Draijer: Non-invasive methods and stimulifor evaluating the skin's microcirculation, Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, vol. 54, 2006, s. 1-25.
11. B.F. Jones, P. Plassmann: Digital Infrared Thermal Imaging of Human Skin, IEEE Engineering in Medicine and Biology, 21 Nov-Dec, 2002, s. 41-48.
12. A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek i in.: Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 13,2007, s. 141- 146.
13. L.S. Chesterton, N.F. Poster, L. Ross i in.: Skin Temperature Response to Cryotherapy, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 83, 2002, s. 543-549.
14. N. Zaproudina, V. Varmavuo, O. Airaksinen i in.: Reproducibility of infrared thermography measurements in healthy indwiduals, Physiological Measurements, vol. 29, 2008, s. 515-524.
15. B.G. Vainer: FPA-based infrared thermography as applied to the study of coetaneous perspiration and stimulated vascular response in humans, Physics in Medicine and Biology, vol. 50, 2005, s. R63-R94.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-386d4704-af1c-4c1a-b4a1-57a42894877e
Identyfikatory