Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-386aa71b-ea52-431c-a8aa-58fcdf33c3d0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Mobilne pokrycie kompozytowe ELP-1 KRATER do odbudowy elementów funkcjonalnych lotniska w sytuacjach kryzysowych

Autorzy Blacha, K.  Wesołowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Mobile composite mat ELP-1 CRATER for reconstruction of functional elements airport in crisis situations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polska, podobnie jak inne Państwa członkowskie NATO, posiada na wyposażeniu przenośne pokrycia lotniskowe, które pozwalają na odtworzenie gotowości eksploatacyjnej zniszczonych obiektów lotniskowych, zapewniając bezpieczne warunki do wykonywania operacji lotniczych. Przenośne pokrycia lotniskowe mogą być z powodzeniem stosowane w sytuacjach kryzysowych przy odbudowie elementów funkcjonalnych lotnisk, a także przy wykonywaniu lądowisk dla śmigłowców zarówno na terenie kraju, jak i w misjach poza granicami Polski. W artykule przedstawiono walory eksploatacyjne i użytkowe mobilnego pokrycia kompozytowego typu ELP-1 KRATER, którego producentem jest Stocznia Żuławy Sp. z o.o. Ponadto, przedstawiono zakres zrealizowanych badań laboratoryjnych oraz wyniki niektórych z nich, a także wykonaną analizę teoretyczną warunków pracy mobilnego pokrycia kompozytowego.
EN Poland, like the other NATO member countries, is equipped with a mobile coverage airfield, which allow you to restore the operational readiness of damaged airport facilities, providing safe conditions to carry out air operations. Mobile coverage airfield can be successfully used in crisis situations in the reconstruction of functional elements of airports as well as the performance of heliports, both within the country and in missions beyond Polish borders. The article presents the operating value and utility of ELP-1 KRATER mobile composite mat, made by Żuławy Shipyard Sp. o.o. In addition, it shows the extent of laboratory tests and the results of some of them, and also carried out a theoretical analysis of the working conditions of mobile coverage composite.
Słowa kluczowe
PL lotnisko   nawierzchnia lotniskowa   kompozytowa nawierzchnia lotniskowa   mobilne kompozytowe nawierzchnie lotniskowe   ELP-1 KRATER  
EN airport   airfield pavement   composite airfield surface   mobile airfield mats   ELP-1 KRATER  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 75--84
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Blacha, K.
autor Wesołowski, M.
Bibliografia
1. Araszkiewicz W., Budowa lotnisk. Tom I, PWN, Warszawa 1975.
2. Blacha Krzysztof, Wesołowski Mariusz; Mobilne kompozytowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; Logistyka w Ratownictwie 2015; Logistyka 4/2015.
3. Boczkowska A., Kapuściński J., Puciłowski K., Wojciechowski S. Kompozyty, WPW, Warszawa 2000.
4. Marszałek J., Budowa lotnisk. Część I. Projektowanie geometryczne, Skrypt WAT, Warszawa 1980.
5. Nita P., Określenie wymagań fizyko-mechanicznych dla przenośnych pokryć lotniskowych, ITWL, Warszawa 2001.
6. Nita P., Poświata A., Płyty kompozytowe przeznaczone na składane przenośne nawierzchnie lotniskowe, ITWL, Warszawa 2001.
7. Rakowski J., Wytężenie płyty betonowej drogi startowej pod lądującym samolotem, Praca doktorska, Politechnika Wrocławska 1979.
8. Sprawozdanie nr 76/31/2006 z pracy pt. Realizacja pomiaru obciążeń eksploatacyjnych w locie samolotu MiG-29 nr 4101 (nr fabryczny 2960525115) w ramach postanowień biuletynu konstrukcyjno-eksploatacyjnego nr P/O/R/U/4802/2005, ITWL, Warszawa 2006.
9. Szydło A., Statyczna identyfikacja parametrów modeli nawierzchni lotniskowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
10. Wesołowski M., Nośność mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych, Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 2012.
11. Wesołowski M., Pokrycie kompozytowe typu „KRATER” do odbudowy nawierzchni drogowych i lotniskowych w sytuacjach losowych, Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 2009.
12. Wesołowski M., Problemy nośności kompozytowych, mobilnych płyt nawierzchniowych, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Krynica 2010.
13. Wojewódzki B., Analiza wybranych parametrów lotniskowych nawierzchni składanych, Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1995.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-386aa71b-ea52-431c-a8aa-58fcdf33c3d0
Identyfikatory