Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-383df3aa-ca74-4797-9adb-2a58175a9c8b

Czasopismo

Farby i Lakiery

Tytuł artykułu

Podstawy technologii farb i lakierów – Surowce - Baza błonotwórcza: Część 1 - bazy błonotwórcze pochodzenia naturalnego

Autorzy Suchoń, K. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/farby-i-lakiery/wydania-archiwalne
Warianty tytułu
EN Chemistry and technology of paints – Raw materials – Film forming agents - Part 1 - Natural film forming agents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podział i omówienie substancji powłokotwórczych otrzymywanych z surowców naturalnych stosowanych w przemyśle w różnych rodzajach powłok. Surowce te zostały sklasyfikowane pod względem pochodzenia i struktury chemicznej oraz zastosowań. Artykuł jest kolejnym z cyklu pt. „Podstawy technologii farb i lakierów” i pierwszym dotyczącym surowców do produkcji farb.
EN The article presents the basic issues about film forming agents obtained from natural raw materials used in various types of industrial coatings. These raw materials have been classified in terms of origin, chemical structure and applications. The article is the next in a series of articles “Chemistry and Technology of Paints” and the first one focusing on raw materials for paint.
Słowa kluczowe
PL surowce do produkcji farb   farba   baza błonotwórcza   technologia farb i lakierów  
EN coating raw materials   paint   film forming agent   paint technology  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Farby i Lakiery
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 37--44
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Suchoń, K.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, k.suchon@impib.pl
Bibliografia
1. Brock T., Groteklaes M., Mischke P., European Coatings Handbook, 2. wyd. Vincentz Network, Hanover, 2010, str. 20-95
2. Goldschmidt A., Streitberger H.-J., Basics of Coatings Technology, 2. wyd. Vincentz Network, Hanover, 2007, str. 32, 46
3. Bulian F., Graystone J., Wood Coatings: Theory and Practice, Elsevier Science, Amsterdam, 2009, str. 57, 61-62
4. Williams D., The past and future history of natural resin as coating materials in conservation, https://s3.amazonaws.com/theBarn/Articles/Conservation/Williams%2CDon-Natural_Resin_as_Coating_in_Conservation.pdf [dostęp: 18-01-2018]
5. Lambourne R., Strivens T.A., Paint and Surface Coatings: Theory and Practice. Elsevier, 1999, str. 26
6. Pietras S. (Red.), Poradnik lakiernika, 1. wyd. WNT, Warszawa, 1964, str. 35-36
7. EastmanTM celulose based specialty polymers, http://www.eastman.com/Literature_Center/E/E325.pdf [dostęp: 21-02-2018]
8. Reddy M.M., Vivekanandhan S., Misra M., Bhatia S.K., Mohanty A., Biobased Plastics and Bionanocomposites: Current Status and Future Opportunities, Progress in Polymer Science, 2013, 38, 1653-1689
9. KG V. N. G. & C., Bio-based coating wall paint neutralizes formaldehyde in indoor air, http://www.european-coatings.com/Raw-materials-technologies/Bio-based-coating-wall-paint-neutralizes-formaldehyde-in-indoor-air [dostęp: 30-01-2018]
10. Kong X., Liu G., Qi H., Curtis J.M., Preparation and characterization of high-solid polyurethane coating systems based on vegetable oil derived polyols, Progress in Organic Coatings, 2013, 76(9), 1151–1160
11. Fertier L., Koleilat H., Stemmelen M., Giani O., Joly-Duhamel C., Lapinte V., Robin J.-J., The use of renewable feedstock in UV-curable materials – A new age for polymers and green chemistry, Progress in Polymer Science, 2013, 38(6), 932–962
12. Aouf C., Nouailhas H., Fache M., Caillol S., Boutevin B., Fulcrand H., Multi-functionalization of gallic acid. Synthesis of a novel bio-based epoxy resin, European Polymer Journal, 2013, 49(6), 1185–1195
13. Chen Z., Wu J. F., Fernando S., Jagodzinski K., Soy-based, high biorenewable content UV curable coatings, Progress in Organic Coatings, 2011, 71(1), 98–109
14. Noordover B.A.J., Heise A., Malanowski P., Senatore D., Mak M., Molhoek L., Duchateau R., Koning C.E., van Benthem R.A.T.M., Biobased step-growth polymers in powder coating applications, Progress in Organic Coatings, 2009, 65(2), 187–196
15. Biobased polymers in powder coatings, Focus on Powder Coatings, 2009, 2009(9), 2–3
16. Åkesson D., Skrifvars M., Lv S., Shi W., Adekunle K., Seppälä J., Turunen M., Preparation of nanocomposites from biobased thermoset resins by UV-curing, Progress in Organic Coatings, 2010, 67(3), 281–286
17. Vegetable oil based eco-friendly coating materials: A review article - ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213004516 [dostęp: 23-01-2018]
18. Bio-based polyurethane: An efficient and environment friendly coating systems: A review - ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300944015303192 [dostęp: 09-03-2018]
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-383df3aa-ca74-4797-9adb-2a58175a9c8b
Identyfikatory