Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-37ea222f-8c70-4c12-9f58-1012b64a9757

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

Tworzenie wielowartościowego modelu diagnostycznego z wykorzystaniem dyskretnej transformaty falkowej

Autorzy Borowczyk, H. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/jok/jok-overview.xml
Warianty tytułu
EN A multi-valued diagnostic model synthesis based on descrete wavelet transform
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono metodę tworzenia wielowartościowego modelu diagnostycznego z wykorzystaniem dyskretnej transformaty falkowej. Algorytm metody składa się z trzech etapów: (1) – dekompozycja sygnału na składowe nisko- i wysokoczęstotliwościowe (aproksymacje i detale), (2) – wyznaczenie parametrów (charakterystyk statystycznych) aproksymacji i detali, (3) – przeprowadzenie wielowartościowego kodowania wyznaczonych parametrów. Rozważania przeprowadzono na przykładzie sygnału wibroakustycznego mierzonego podczas eksperymentu na obiekcie rzeczywistym. Końcowy rezultat przedstawiono w postaci wielowartościowego modelu diagnostycznego.
EN The method of a multi-valued diagnostic model synthesis using discrete wavelet transform is presented. The method’s algorithm consists of three stages: (1) – signal decomposition into low- and high frequency parts – approximations and details, (2) - approximations and details parameterization, (3) – multi-valued encoding parameters obtained in stage 2. The method is illustrated with vibroacoustic signal in real life experiment. The multi-valued diagnostic model is the final result.
Słowa kluczowe
PL wielowartościowy model diagnostyczny   dyskretna transformata falkowa   parametryzacja sygnałów  
EN multi-valued diagnostic model   discrete wavelet transform   signal parameterization  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2013
Tom No. 3-4 (27-28)
Strony 43--52
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Borowczyk, H.
Bibliografia
[1] Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2011, 163 s.
[2] Borowczyk H.. Ekspertowy system wspomagania wnioskowania diagnostycznego. W: Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2011, s. 147-163
[3] Borowczyk H.: Quasi-informacyjna metoda wyznaczania programu diagnozowania złożonych obiektów technicznych, rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1984.
[4] Borowczyk H., Lindstedt P., Magier J.: Układ łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego jako obiekt diagnozowania. W : Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2011, s. 21-30
[5] Cempel Cz.: Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn, WNT, Warszawa 1982.
[6] Cempel Cz.: Wibroakustyka stosowana, WNT, Warszawa 1989.
[7] Cholewa W.: Data processing and reasoning in technical diagnostics. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995.
[8] Korbicz J. i in.: Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania. WNT, Warszawa 2002.
[9] Lindstedt P., Borowczyk H., Magier J.: Diagnostyka silnika śmigłowcowego w inżynieryjno-lotniczym otoczeniu, „Prace Naukowe ITWL”, zeszyt nr 17. Wyd. ITWL, Warszawa 2003.
[10] Lindstedt P., Borowczyk H.: Kompleksowy system diagnostyczny statku powietrznego, w: Problemy Badań i Eksploatacji Techniki Lotniczej, tom 4, rozdz. 7, Wyd. ITWL, Warszawa 1999.
[11] Lindstedt P.: Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy. Wyd. Naukowe ASKON, Warszawa 2002.
[12] Niziński S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
[13] Spychała J., Szczekala M., Żokowski M.: Diagnozowanie w dziedzinie wibroakustycznej. W: Borowczyk H.. (red.) Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego. Rozdz. 5. Wyd. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Warszawa 2011
[14] Wavelet toolbox. User’s guide. Mathworks 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-37ea222f-8c70-4c12-9f58-1012b64a9757
Identyfikatory