Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-37e662a4-47a7-475b-9f94-82aae27367a7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zarządzanie informacją techniczną w łańcuchu dostaw na rynku farmaceutycznym

Autorzy Strzelecka, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Exchange of information in the supply chain in the pharmaceutical market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W zarządzaniu logistycznym należy zwrócić uwagę na fakt, że informacje w łańcuchu dostaw mogą pochodzić z różnych źródeł i mieć odmienny charakter. Zatem bardzo ważna jest tutaj wymiana wiedzy i informacji (np. technicznej) wśród dostawców dóbr i usług w ochronie zdrowia, a na rynku farmaceutycznym istotne jest budowanie specjalistycznych kanałów informacyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę za podstawowy cel artykułu przyjęto przedstawienie przepływu technicznych informacji w firmach farmaceutycznych.
EN The logistics management should pay attention to the fact that the information in the supply chain may come from various sources and have different nature. So it is very important here to exchange of knowledge and information (e.g. technical) among suppliers of goods and services in health care and pharmaceutical market is essential to build specialized information channels. Taking this into consideration, the primary purpose of the article was adopted to provide the flow of technical information in the pharmaceutical companies.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie logistyczne   łańcuch dostaw   rynek farmaceutyczny  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Strzelecka, A.
Bibliografia
1) Arshider, K.A., Deshmukh S.G.: Supply chain coordination: perspectives, empirical studies and research directions, International Journal of Production Economics 115 (2), 2008.
2) Ellinger A.E., Keller S.B., Hansen J.: Bridging the divide between logistics and marketing: facilitating collaborative behaviour, Journal of Business Logistics 27 (2), 2006.
3) Gupta A., Pawar K.S., Smart P.: New product development in pharmaceutical and telecommunication industries: a comparative study, International Journal of Production Economics 106 (1), 2007.
4) Northrup J.: The pharmaceutical sector [w:] Burns L.R. (red.), The Business of Healthcare Innovation, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
5) Strzelecka A.: Zarządzanie przepływem dóbr i usług w zakładach opieki zdrowotnej, Studia i Materiały PSZW nr 55, Bydgoszcz, 2011.
6) Sucky E.: The bullwhip effect in supply chains - an overestimated problem?, International Journal of Production Economics 118 (1), 2009.
7) Walshe K., Smith J.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-37e662a4-47a7-475b-9f94-82aae27367a7
Identyfikatory