Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-37da0a61-c4e1-43e9-8b1a-829619fd0360

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania wpływu wybranych uszkodzeń silników okrętowych na parametry pracy silnika i skład spalin

Autorzy Witkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of the impact of damage to marine diesel engines on selected operating parameters and exhaust gas composition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników tłokowych na parametry pracy silnika oraz skład spalin. Silników okrętowych nie można zaliczyć do obiektów technicznych o zadawalającej niezawodności. Omówiono w referacie dane statystyczne dotyczące ich awaryjności. Na tej podstawie wytypowano do badań typowe uszkodzenia występujące w dwóch ważnych układach funkcjonalnych: wtryskowym i doładowania. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, w formie eksperymentu czynnego – poszczególne uszkodzenia symulując. Obiektem badań był silnik okrętowy, czterosuwowy, średnioobrotowy firmy Sulzer. W referacie omówiono wyniki badań, zwracając uwagę nie tylko na wpływ poszczególnych uszkodzeń na zmianę wartości najważniejszych parametrów badanego silnika, ale także na zmianę składu spalin. W tym przypadku szczególnie istotna była ocena wpływu danego uszkodzenia na poziom emisji związków toksycznych.
EN The paper presents the results of research on the impact of selected marine diesel engine damage to the operating parameters of the engine and the exhaust gas. Marine engines can hardly be called technical objects of satisfactory reliability. Statistical information’s on their failure were discussed in this paper. On this basis typical damages primarily occurring in two major functional systems: injection and turbocharger, were selected to the research. The research was conducted in laboratory conditions, in the form of active experiment – simulating the particular damage. The object of the study was the ship’s engine, for stroke, medium speed, Sulzer. The paper presents results of the research, paying attention not only to the impact of individual damages to change the most important parameters of the test engine, but also to change the composition of the exhaust gases. In this case particularly it was important to assess the effect of the damage on the level of toxic compounds emission.
Słowa kluczowe
PL silnik okrętowy   silnik czterosuwowy   uszkodzenia silników   parametry pracy silnika   emisja związków toksycznych spalin  
EN marine diesel engine   four-stroke engine   faults of engine   engine performance parameters   emission of toxic gas compounds  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 95--101
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Witkowski, K.
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych
Bibliografia
1. Piaseczny L., Ocena niezawodności okrętowych silników spalinowych w aspekcie tworzenia ich systemów diagnostycznych i obsługowych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, ITEO AMW, Gdynia 1992.78
2. Witkowski K., Stan diagnostyki okrętowych silników spalinowych. Diagnostyka. vol.34, 2005 r., str. 85-92.
3. Final Report for European Comission. Fundation for International Environmetal Law and Development, February 2000.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-37da0a61-c4e1-43e9-8b1a-829619fd0360
Identyfikatory