Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-37bead5d-d5fc-4776-b459-1274241454d1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena napełnienia samochodów osobowych w aspekcie poprawy wykorzystania przestrzeni transportowej w miastach

Autorzy Zawisza, T.  Dębowska-Mróz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of passenger cars in the aspect of improving the use of transport space in cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z funkcjonowaniem sytemu transportowego w miastach. Zwrócono uwagę na najistotniejsze problemy wynikające z dużego zatłoczenia ciągów komunikacyjnych w miastach oraz omówiono wybrane sposoby rozwiązywania tych problemów. Przedstawiono ponadto wyniki pomiarów, których celem było określenie zakresu wykorzystania przestrzeni dostępnej w samochodach osobowych (oceniano liczbę osób podróżujących w pojazdach) oraz zaprezentowano najistotniejsze elementy analizy tych wyników.
EN The article deals with the basic aspects of the functioning of the transport system in cities. Attention was paid to the most important problems resulting from the high congestion of communication lines in cities and discussed the ways of solving these problems. The results of the measurements were also used to determine the range of use of space available in passenger cars (the number of people traveling in vehicles) and the most important elements of the analysis of these results.
Słowa kluczowe
PL transport w mieście   samochody osobowe w miastach   system transportowy  
EN transport in the city   passenger cars in the city   transport system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1814--1818, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Zawisza, T.
  • doktorant, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29
autor Dębowska-Mróz, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthrad.pl.
Bibliografia
1. Ciesielski M., Szudrowicz A., Ekonomika transportu, wyd. AE, Poznań 2001.
2. Dębowska-Mróz M., Wójcik E, Kacprzak M., Analiza rozkładu natężenia ruchu w układzie ulicznym Radomia, Logistyka 3/2012.
3. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Analiza zmian natężenia ruchu drogowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Radomiu, Technika Transportu Szynowego - koleje, tramwaje, metro nr 10 (2013), s. 2953 - 2968.
4. Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wrocław 2004.
5. Igliński H., Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast, Praca doktorska, Katedra Logistyki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
6. Janecki R., Nowa kultura mobilności jako kierunek rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie śląskim, Studia Ekonomiczne, T 143, UE, Katowice 2013.
7. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, Transport Miejski i Regionalny nr 3, 2010.
8. Sołtysik M., Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Katowice 2004.
9. Rucińska D., Adamowicz E. (red.), Nowe trendy w transporcie i logistyce, Gdańsk 2008.
10. World urbanization prospects. The 2014 Revision, United Nations, New York 2014.
11. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Gdańsk 2008.
12. źródło: http://esa.un.org/unpd/wup.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-37bead5d-d5fc-4776-b459-1274241454d1
Identyfikatory