PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The results of palaeontological excavations in the Sadowa Góra quarry (2012-14)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Palaeontological fieldwork (2012‒14) in the Sadowa Góra quarry carried out under the auspices of the University of Silesia, within the framework of a research project supported by the National Science Centre, helped to document the taxonomic diversity of Middle Triassic marine vertebrates from the Cracow-Silesia region. Accumulations of fossil bones are correlated with storm deposition and are time-averaged.
Wydawca
Rocznik
Strony
90--99
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz., rys., zdj.
Twórcy
autor
 • Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Będzinska Str. 60, 41-200 Sosnowiec
 • Institute of Paleobiology, Polish Academy of Science, Twarda Str. 51/55, 00-818 Warsaw
autor
 • Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Będzinska Str. 60, 41-200 Sosnowiec
autor
 • Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Będzinska Str. 60, 41-200 Sosnowiec
Bibliografia
 • 1. Alexsandrowicz S.W., Aleksandrowicz Z. (1960) Triassic formations in the vicinity of Strzemieszyce and Sławków (Utwory triasowe w okolicach Strzemieszyc i Sławkowa). Biul. Inst. Geol. 152, 95-171 (in Polish).
 • 2. Alexsandrowicz S.W. (1966) Stratigraphy of Triassic sediments in Byczyna near Jaworzno (Stratygrafia osadów triasowych w Byczynie koło Jaworzna). Kwart. Geol. 10, 315-326 (in Polish).
 • 3. Alexandrowicz S.W. (1971) Transgressive overlap of Triassic deposits on Palaeozoic deposits between Klucze and Bydlin (Przekraczające ułożenie osadów triasowych na paleozoicznym podłożu między Kluczami a Bydlinem). Rudy i Met. Nież. 16, 468-470 (in Polish).
 • 4. Alexandrowicz S.W. (1971) Lower Triassic sediments in Pilchowice near Gliwice (Osady dolnego triasu w Pilchowicach koło Gliwic). Spraw. z Pos. Kom. Nauk PAN 13, 546-550 (in Polish).
 • 5. Assmann P. (1944) The stratigraphy of Uppersilesian Triassic. Part 2. The Muschelkalk (Die Stratigraphie der oberschlesischen Trias. Teil II. Der Muschelkalk). Abhandlungen des Reichsamtes für Bodenforschung, Berlin, New edition (in German).
 • 6. Bardziński W., Surmik D., Lewandowski M. (2008) Middle Triassic vertebrate site near Żyglin in Lower Silesia (Stanowisko kręgowców środkowego triasu koło Żyglina na Górnym Śląsku). Prz. Geol. 56, 532-536 (in Polish).
 • 7. Bogacz K., Dżułyński S., Gradziński R., Kostecka A. (1968). Origin of crumpled limestone in the Middle Triassic of Poland. Rocz. Pol. Tow. Geol. 38, 385-394.
 • 8. Bojkowski K. (1955) The Lower Muschelkalk in the vicinity of Szczakowa (Dolny wapień muszlowy w okolicy Szczakowej). Biul. Inst. Geol. 97, 229-270 (in Polish).
 • 9. Chrząstek A. (2008) Vertebrate remains from the Lower Muschelkalk of Raciborowice Górne (North-Sudetic Basin, SW Poland). Geological Quarterly 52, 225-238.
 • 10. Chudzikiewicz L. (1975) Intraformational conglomerates in the Gogolin Beds (Middle Triassic, Southern Poland). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, XLV, 3-20.
 • 11. Chudzikiewicz L. (1983) Sedimentation of the Gogolin Beds of the eastern rim of the Upper Silesian Basin (Sedymentacja warstw gogolińskich wschodniego obrzeżenia Zagłębia Górnośląskiego). Studia Geologia Polonica 75, 7-59 (in Polish).
 • 12. Diedrich C. (2013a) Shallow marine sauropterygian reptile biodiversity and change in the Bad Sulza Fm (Illyrian, Middle Triassic) of Central Germany ‒ and a contribution to the evolution of Nothosaurus in the Germanic Basin. New Mexico Museum of Natural History and Science 61, 132-158.
 • 13. Diedrich C. (2013b) Marine pachypleurosaur Serpianisaurus germanicus nov. spec. remains from the late Pelsonian (Middle Triassic) of the Germanic Basin in Europe. New Mexico Museum of Natural History and Science 61, 159-168.
 • 14. Diedrich C., Grădinaru E. (2013) Distribution of basal Middle Triassic fossil reptile placodonts in the Germanic Basin and northern Tethys. New Mexico Museum of Natural History and Science 61, 216-227.
 • 15. Kubicz A., Dżułyński S. (1971) Recrystallized and disaggregated limestones in the Triassic of Silesia. Ann. Soci. Geolog. Pol. 41, 519-530
 • 16. Ekiert F. (1959) The Boleslaw mine deposit viewed against the background of the geology of the area between Sławków and Olkusz (Złoże kopalni Bolesław na tle geologii obszaru pomiędzy Sławkowem i Olkuszem). Biul. Inst. Geol. 101, Warszawa (in Polish)
 • 17. Gruszczyk H. (1956) Observations on the formation of Triassic Cracow-Silesia marine deposits (Uwagi w sprawie wykształcenia morskich utworów triasu śląsko – krakowskiego). Inst. Geol. Biul. 107, Warszawa.
 • 18. Hagdorn H., Głuchowski E. (1993) Palaeobiogeography and Stratigraphy of Muschelkalk Echinoderms (Crinoidea, Echinoidea) in Upper Silesia. [In]: H. Hagdorn & A. Seilacher (eds.) Muschelkalk. Schöntaler Symposium
 • 19. Hagdorn H., Szulc, J. (2007) Stop III. 2. Żyglin – small active quarry. [In]: Szulc J., Becker A. (eds.). International Workshop on the Triassic of Southern Poland: field trip guide, September 3‒8, 2007: Pan-European Correlation of the Epicontinental Triassic 4th Meeting, Warszawa, 61.
 • 20. Kowal-Linka M. (2008) Formalization of the lithostratigraphy of the Gogolin Formation (Middle Triassic) in Upper Silesia (Formalizacja litostratygrafii formacji gogolińskiej (trias środkowy) na Śląsku Opolskim), Geologos 14, 125-161 (in Polish)
 • 21. Kowal-Linka M. (2009) New lithostratigraphic units in the hierarchy of layers within the Gogolin Formation (Middle Triassic) in Upper Silesia (Nowe jednostki litostratygraficzne w randze warstw w obrębie formacji gogolińskiej (trias środkowy) na Śląsku Opolskim). Geologia 35, 153-174 (in Polish).
 • 22. Kowal-Linka M., Jochum K.P., Surmik D. (2014). LA-ICP-MS analysis of rare earth elements in marine reptile bones from the Middle Triassic bone bed (Upper Silesia, S Poland): Impact of long-lasting diagenesis, and factors controlling the uptake. Chemical Geology 363, 213-228.
 • 23. Kuźniar C. (1930) Zinc and lead deposits in Jaworzno and Długoszyn (Złoża cynku i ołowiu w Jaworznie i Długoszynie). Państwowy Instytut Geologiczny, Posiedz. Nauk., 25 (in Polish).
 • 24. Liszkowski J. (1993) Selachii fauna of Muschelkalk of Poland: composition, stratigraphy and paleoecology (Die Selachierfauna des Muschelkalks in Polen: Zusammensetzung, Stratigraphie und Paläoökologie). [In:] Schöntaler Symposium (eds. H. Hagdorn and A. Seilacher). Sonderbände der Gesellschaft für Naturkunde Württemberg, Goldschneck, Stuttgart, 2, 175-185 (in German).
 • 25. Narkiewicz K., Szulc J. (2004) Controls on migration of conodont fauna in peripheral oceanic areas – an example from the Middle Triassic of the Northern PeriTethys. Geobios 37, 425-436.
 • 26. Nawrocki J., Szulc J. (2000) The Middle Triassic magnetostratigraphy from the Peri-Tethys basin in Poland. Earth and Planetary Science Letters 182, 77-92.
 • 27. Niedźwiedzki R. (2000) Lithostratigraphy of the Górażdżański and Dziewkowicki formations in Opole Silesia (Litostratygrafia formacji górażdżańskiej i formacji dziewkowickiej na Śląsku Opolskim). Prace Geologiczno-Mineralogiczne 71, 1-72 (in Polish).
 • 28. Rieppel O. (1995) Fragmenta Sauropterygiana. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie. Abhandlungen, 197, 383397.
 • 29. Rieppel O., Hagdorn H. (1997) Paleobiogeography of Middle Triassic Sauropterygia in Central and Western Europe. [In:] Callaway, J. M. and Nicholls, E. L., (eds.) 1997: Ancient Marine Reptiles. XIVI-501 ‒ Academic Press, San Diego.
 • 30. Siedlecki S. (1949) Issues of the stratigraphy of the marine Triassic in the Cracow region (Zagadnienia stratygrafii morskich utworów triasu krakowskiego). Rocz. Pol. Tow. Geol. 18, 191-243 (in Polish).
 • 31. Śliwiński S. (1964) Geology of the Siewierz region (Geologia obszaru siewierskiego). Prace geologiczne PAN 25, 1-58 (in Polish).
 • 32. Śliwiński S. (1969) The development of orebearing dolomites in the Cracow-Silesia region (Rozwój dolomitów kruszconośnych w obszarze krakowskośląskim). Pr. Geol. PAN, Oddz. w Krakowie (Geol. Transact.) 57, 123 (in Polish).
 • 33. Salamon M.A., Boczarowski A. (2003) The first record of Aspiduriella (Ophiuroidea) in the Upper Muschelkalk of Poland. Geological Quarterly 47, 307-310
 • 34. Salamon M.A., Zatoń M. (2004) Massoccurrence of articulated skeletons of Middle Triassic ophiuroids from the Upper Silesia and their taphonomical implications (southern Poland). Prz. Geol. 52, 9971001.
 • 35. Salamon M.A., Niedźwiedzki R., Lach R., Brachaniec T., Gorzelak P. (2012) Ophiuroids discovered in the Middle Triassic hypersaline environment. PLoS ONE 7: e49798. doi:10.1371/journal.pone.0049798
 • 36. Surmik D. (2010a) Preliminary taphonomical analysis of Lower Muschelkalk bone accumulation in Silesia (Poland). [In:] Morphology and Systematic of Fossil Vertebrates (Ed. D. Nowakowski). DN Publisher, Wrocław, 110-117.
 • 37. Surmik D. (2010b) Taxonomic diversity and selected aspects of the taphonomy of marine reptiles of the Muschelkalk of Silesia (Zróżnicowanie taksonomiczne i wybrane aspekty tafonomii gadów morskich wapienia muszlowego Śląska). Dissertation, University of Silesia (in Polish).
 • 38. Szulc J. (2000) Middle Triassic evolution of the northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean. Ann. Soc. Geol. Polon. 70, 1-48.
 • 39. Woźniak P., Krzeczyńska M. (2014) Sadowa Góra quarry in Jaworzno – future under the sign of GEOsphere! (Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie – przyszłość pod znakiem GEOsfery!). Prz. Geol. 62, 510-513 (in Polish).
 • 40. Wyczółkowski J. (1971) The influence of the surface morphology of the Palaeozoic substrate on Buntsandstein and Lower Muschelkalk deposits (Wpływ morfologii powierzchni podłoża paleozoicznego na sedymentację osadów pstrego piaskowca i dolnego wapienia muszlowego). Biul. Inst. Geol. 243, 121-163 (in Polish).
 • 41. Zawidzka K. (1975) Conodont stratigraphy and sedimentary environment of the Muschelkalk in Upper Silesia. Acta Geol Pol 25, 217-257
 • 42. Zeuschner L. (1836) Cracow Muschelkalk, its ore-bearing rocks and bone remains (Krakauer Muschelkalk, seine Erzführung und Knochenreste). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde, 340-342 (in German).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-377872d0-cc95-42e3-a349-c1a44f73193a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.