Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-374a63b0-0725-447b-a445-db256cb52da2

Czasopismo

Camera Separatoria

Tytuł artykułu

Przegląd wybranych rodzajów faz stacjonarnych stosowanych w chiralnej chromatografii gazowej

Autorzy Miciak, A.  Boczkaj, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A review of selected chiral stationary phases for gas chromatography
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca zawiera przegląd literatury dotyczącej faz stacjonarnych stosowanych do rozdzielania mieszanin związków optycznie czynnych za pomocą techniki chromatografii gazowej. Oprócz faz stacjonarnych komercyjnie dostępnych, tj. pochodne aminokwasów, cyklodekstryny oraz fazy wykorzystujące chelaty metali w pracy scharakteryzowano również nowe – ostatnio opublikowane rozwiązania.
EN This thesis includes a review of literature about stationary phases applied to separate mixtures of optically active compounds with the use of gas chromatography technique. Apart from commercially available stationary phases, that is, derivatives of amino acids, cyclodextrin and phases using metal chelates, new and recently published solutions were also described in this thesis.
Słowa kluczowe
PL chiralne rozdzielenie   chiralne fazy stacjonarne (CSP)   chromatografia gazowa (GC)  
EN chiral separation   Chiral Stationary Phases (CSP)   Gas Chromatography (GC)  
Wydawca Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Czasopismo Camera Separatoria
Rocznik 2017
Tom Vol. 9, No. 2
Strony 65--72
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Miciak, A.
  • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
autor Boczkaj, G.
Bibliografia
1. V. Schurig, Separation of enantiomers by gas chromatography, Journal of Chromatography A, 21 (2012) 495.
2. ftp://ftp.mnnet.com/english/Flyer_Catalogs/Chromatography/GC/ChiralFlyer_content_website.pdf (dostępne dnia: 25.11.2016r.).
3. H. Dodziuk, Introduction to supramolecular chemistry, Kulwer Academic Publishers, (2002) 43.
4. https://bli-biotech-research.wikispaces.com/Shehla (dostępne dnia: 28.11.2016r.).
5. V. Schurig, Resolution of enantiomers and isotopic compositions by selective complexation gas chromatography on metal complexes, Chromatographia, 13 (1980) 263.
6. Y. Xiaoa, Siu-Choon Ng, T.T. Yang Tan, Y. Wang, Recent development of cyclodextrin chiral stationary phases and their applications in chromatography, Journal of Chromatography A, 1269 (2012) 64.
7. P.A. Levkin, A. Levkina, V. Schurig, Combining the Enantioselectivities of L-Valine Diamide and Permethylated β-Cyclodextrin in One Gas Chromatographic Chiral Stationary Phase, Analytical Chemistry, 78 (2006) 5143.
8. J. Ding, T. Welton, D.W. Armstrong, Chiral ionic liquids as stationary phases in gas chromatography, Analytical Chemistry, 76 (2004) 6819.
9. G. Gubitz, M.G. Schmid, Chiral Separation by Chromatographic and Electromigration Techniques, Biopharm Drug Dispos., Institute of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Technology, KarlFranzens University, 22 (2001) 302.
10. A. Sirit, M. Yilmaz, Chiral Calixarenes, Turkish Journal of Chemistry, 33 (2009) 159.
11. Y. Zhang, Z.S. Breitbach, C. Wang, D.W. Armstrong, The use of cyclofructans as novel chiral selectors for gas chromatography, Analyst, 135 (2010) 1076.
12. Y. Zhang, D.W. Armstrong, 4,6-Di-O-pentyl-3-Otrifluoroacetyl/propionyl cyclofructan stationary phases for gas chromatographic enantiomeric separations, Analyst, 136 (2011) 2931.
13. Zhi-Yuan Gu, Xiu-Ping Yan, Metal–Organic Framework MIL-101 for High-Resolution GasChromatographic Separation of Xylene Isomers and Ethylbenzene, Angewandte Chemie International Edition, 49 (2010) 1477.
14. Zhi-Yuan Gu, Cheng-Xiong Yang, Na Chang, Xiu-Ping Yan, Metal-organic frameworks for analytical chemistry: from sample collection to chromatographic separation, Accounts of Chemical Research, 45 (2012) 734.
15. V. Schurig, W. Burkle, Extending the scope of enantiomer resolution by complexation gas chromatography, Journal of the American Chemical Society, 104 (1982) 7573.
16. Cheng-Xiong Yang, Chang Liu, Yi-Meng Cao, Xiu-Ping Yan, Facile room temperature solution-phasesynthesis of a spherical covalent organic framework for high-resolution chromatographic separation, Chemical Communications, 51 (2015) 12254.
17. Sheng-Ming Xie, Li-Ming Yuan, Recent progress of chiral stationary phases for separation of enantiomers in gas chromatography, Journal of Separation Science, 40 (2017) 124.
18. Jun-Hui Zhang, Sheng-Ming Xie, Bang-Jin Wang, Pin-Gang He, Li-Ming Yuan, Highly selective separation of enantiomers using a chiral porous organic cage, Journal of Chromatography A, 1426 (2015) 174.
19. S.M. Xie, J.H. Zhang, N. Fu, B.J. Wang, L. Chen, L.M. Yuan, A chiral porous organic cage for molecular recognition using gas chromatography, Analytica Chimica Acta, 903 (2016) 156.
20. M. Raimondo, G. Perez, M. Sinibaldi, A.D. Stefanis, A.A.G. Tomlinson, Mesoporous M41S materials in capillary gas chromatography, Chemical Communications, 15 (1997) 1343.
21. J.H. Zhang, S.M. Xie, M. Zhang, M. Zi, P.G. He, L.M. Yuan, Novel inorganic mesoporous material with chiral nematic structure derived from nanocrystalline cellulose for high-resolution gas chromatographic separations, Analytical Chemistry, 86 (2014) 9595.
22. Kevin E. Shopsowitz, Hao Qi, Wadood Y. Hamad, Mark J. MacLachlan: Free-standing mesoporous silica films with tunable chiral nematic structures, Nature, 468 (2010) 422.
23. D. Chruszczyk, G.Boczkaj: Techniki i metody wyodrębniania, rozdzielania i oznaczania frakcji asfaltenowej w rafineryjnych strumieniach procesowych, Camera Separatoria, 7 (2015) 5.
24. G. Boczkaj, M. Momotko, D. Chruszczyk, A. Przyjazny, M. Kamiński, Novel stationary phases based on asphaltenes for gas chromatography, Journal of Separation Science, 39 (2016) 2527.
25. A. Miciak, M. Momotko, M. Plata-Gryl, G. Boczkaj, Badania właściwości asfaltenowej fazy stacjonarnej do rozdzielania mieszanin związków optycznie czynnych techniką chromatografii gazowej, Camera Separatoria, 9 (2017) 5.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-374a63b0-0725-447b-a445-db256cb52da2
Identyfikatory