Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3743f3ff-af0f-48d7-a2c2-c4280afb3a58

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w zakresie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Autorzy Andrzejczak, B. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski stanowi jeden z głównych priorytetów transformacji polskiej gospodarki po 1990 r. Uzależniony on jest od szeregu czynników, które mogą przyczynić się do podjęcia decyzji przez korporacje transnarodowe o zainwestowaniu swojego kapitału w Polsce. Spośród warunków branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o BIZ zaliczyć można m. in. wszechstronny rozwój infrastruktury oraz tworzenie międzynarodowych łańcuchów logistycznych w Polsce, które wspierane są przez przepływy kapitałowe w formie BIZ w transporcie i gospodarce magazynowej. Celem artykułu jest przedstawienie głównych trendów w przepływach BIZ w Polsce w transporcie i gospodarce magazynowej, na podstawie wybranych zagadnień charakteryzujących wielkość BIZ w analizowanym sektorze. W artykule zostaną uwzględnione również przykłady rozwoju BIZ w transporcie i gospodarce magazynowej (projekt Parku Przemysłowo – Logistycznego w celu rozwinięcia terminalu kontenerowego DCT – Gdańsk, hale magazynowe w Podstrefie Wrocław – Kobierzyce, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
EN The inflow of foreign direct investment (FDI) into Polish is one of the main priorities of the transformation of the Polish economy after 1990. It depends on a number of factors that can contribute to decisions by multinational corporations to invest their capital in Poland. Among the conditions to be taken into account when deciding on FDI among others include the comprehensive development of infrastructure and the creation of international logistics chains in Poland, which are supported by capital flows in the form of FDI in transportation and storage. The purpose of this article is to present the main trends in flows of FDI in Poland in transportation and storage, based on selected topics describing the magnitude of FDI in the sector analyzed. The article also will be included examples of the development of FDI in transportation and storage (Project of Park Przemysłowo – Logistycznego to develop container terminal DCT Gdańsk, warehauses in sub Wrocław – Kobierzyce, Tarnobrzeskiej Special Economic Zone.
Słowa kluczowe
PL bezpośrednie inwestycje zagraniczne   usługi transportowe   gospodarka magazynowa  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Andrzejczak, B.
Bibliografia
1. Ancyparowicz G. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, www.stat.gov.pl
2. Andrzejczak B., inwestycje niemieckie w krajach średnio rozwiniętych, M.Color, Łódź 2008,
3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego, PAIiIZ, 09.03.2010 r., http://www.paiz.gov.pl/files/
4. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2010 r., www.stat.gov.pl;
5. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2009 r., www.stat.gov.pl;
6. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r., www.stat.gov.pl;
7. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2007 r., www.stat.gov.pl.
8. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2006 r., www.stat.gov.pl;
9. Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 r., www.stat.gov.pl;
10. Kisiel-Łowczyc A. B., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na konkurencyjność państw Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) [w:] W. Karaszewski pod red. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wbudowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 425
11. Newsletter nr 206-207, www.paiz.gov.pl
12. Newsletter PAIiIZ Nr 196www.paiz.gov.pl
13. Newsletter PAIiIZ nr 205www.paiz.gov.pl
14. Newsletter PAIiIZ nr 221www.paiz.gov.pl
15. Pluciński M., Wybrane uwarunkowania wpływając ena rozwój polskich portów morskich[w:] Grzybowski M., Pluciński M. pod red. Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich, Zeszyty Morskie nr1, Problemy transportu i Logistyki nr 15, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 657, http://www.wzieu.pl/ zn/657/ZN_657.pdf
16. Podmioty z kapitałem zagranicznym w latach 2005- 2010, www.stat.gov.pl,
17. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, WUŁ, Łódź 1996;
18. www.DCTgdansk.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3743f3ff-af0f-48d7-a2c2-c4280afb3a58
Identyfikatory