Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-373009d1-605b-482d-9196-5544e2d1b240

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Dodatkowe możliwości regulacji energoelektronicznych przełączników zaczepów w transformatorach WN/SN

Autorzy Korpikiewicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New possibility of full electronic tap-changer control in HV/MV transformers
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprojektowano model symulacyjny do oceny jakości regulacji napięcia za pomocą podobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ). Zakłóceniem w tym modelu są zmiany zapotrzebowania oraz zmiany napięcia zasilania transformatora. W artykule na podstawie badań symulacyjnych zaprezentowano charakterystykę porównawczą klasycznych i energoelektronicznych PPZ. Zbadano również jaki wpływ na syntezę regulatora ma zmiana klasycznego na energoelektroniczny. Na podstawie w/w analiz sformułowano dodatkowe możliwości regulacji z energoelektronicznymi przełącznikami zaczepów. Celem artykułu jest określenie wymagań dla nowego typu regulatora półprzewodnikowych przełączników zaczepów oraz możliwych kryteriów działania tej regulacji.
EN In article designed simulation model to assess the quality of voltage regulation using the on-load tap changer. In this paper present structure of classic and semiconductor on-load tap changer. Disturbance in this model are changes in power demand and changes in supply voltage transformer. In the article on the basis of simulation presented comparative characteristics of classic tap changers and semiconductor. Also examined the impact on the synthesis of the regulator is to change the classic switch on the semiconductor. Based on this analysis formulated new possibilities of semiconductor switches tap. The aim of this article is to define the requirements for the new controller type semiconductor tap changers, and the possible criteria for the operation of this regulation. The usefulness of the application of the Matlab / Simulink to the synthesis regulators. When selecting a hardware platform is significant relative speed control. When selecting a hardware platform is significant relative speed control.
Słowa kluczowe
PL energoelektroniczny przełącznik zaczepów   transformator WN/SN  
EN full electronic tap-changer   transformer HV/MV  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 125--128
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Korpikiewicz, J.
Bibliografia
1. Machowski J., Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
2. Faiz J., Siahkolah B., Electronic tap-changer for distribution transformers. Power Systems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
2. Faiz. J., Siahkolah B., Differences Between Conventional and Electronic Tap-Changers and Modifications of Controller. IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 21, NO. 3, JULY 2006.
3. Czapla Ł., Jemielity J. Opracowanie koncepcji i założeń technicznych do realizacji system zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (SMART GRID). Praca statutowa Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, Gdańsk 2010.
4. Czapla Ł., Ogryczak T. System zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (SMART GRID). Elektro.info nr 7-8/2012.
5. Piątek P., Wykorzystanie specjalizowanych architektur sprzętowych do realizacji krytycznych czasowo zadań sterowania. Praca doktorska AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Kraków 2007.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-373009d1-605b-482d-9196-5544e2d1b240
Identyfikatory