Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-372be9df-3b8a-4ea6-a6d5-a1b51071bf69

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Usuwanie naturalnej materii organicznej z wody podziemnej metodą wymiany jonowej

Autorzy Wilmański, K.  Jelski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Removal of natural organic matter from groundwater using ion exchange method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań pilotowych oczyszczania wody zanieczyszczonej naturalną materią organiczną na żywicy anionowej pracującej w trybie filtracji przez złoże. Skuteczność obniżania wartości OWO w wodzie wynosiła 50-80%. Ustalono objętość wody, która może być oczyszczona między regeneracjami żywicy. Anionit był okresowo regenerowany alkaliczną solanką. Ustalono zużycie soli i wody do płukania i regeneracji żywicy. Solanka poregeneracyjna była oczyszczania na membranie nanofiltracyjnej. Oczyszczona solanka może być zawracana do ponownego użycia do regeneracji żywicy. Dzięki zastosowaniu technologii recyrkulacji solanki można zmniejszyć zużycie soli do procesu regeneracji oraz umożliwić odprowadzanie uśrednionych ścieków do kanalizacji. Koszty operacyjne procesu mogą być akceptowalne dla konsumentów wody.
EN The paper presents the results of pilot tests for the purification of water contaminated with natural organic matter on anionic resin operating in the filtration mode through a bed. The effectiveness of reducing the value of TOC in water was 50-80%. The volume of water that can be cleaned between regeneration of the resin was determined. The anionite was periodically regenerated with an alkaline brine. The amount of salt and water used to rinse and regenerate the resin was determined. The post-regeneration brine was purified on a nanofiltration membrane. The purified brine can be recycled for reuse to regenerate the resin. As the effect of the recirculation technology, it is possible to reduce salt consumption for the regeneration process and enable the discharge of averaged sewage into the sewage system. The operational costs of the process may be acceptable to water consumers.
Słowa kluczowe
PL zaopatrzenie w wodę   wody podziemne   metoda wymiany jonowej   oczyszczanie wody  
EN water supply   groundwater   ion exchange method   water purifiction  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 42--47
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wilmański, K.
  • Aqua Konsulting, ul. Wysłouchów 44/71, 30-611 Kraków, kwilma@o2.pl
autor Jelski, J.
  • Wodociągi Białostockie Sp. z o.o
Bibliografia
1. A. Urbanowska, M. Kabsch-Korbutowicz, „Usuwanie naturalnych związków organicznych z wody na makroporowatych polistyrenowych żywicach anionowymiennych”, Ochrona Środowiska, vol. 39 (2017), nr 3, s. 55-60.
2. M. Mołczan, A. M. Karpińska-Portela, „Ocena teoretycznych i praktycznych możliwości usuwania substancji organicznych z wody w procesie magnetycznej wymiany anionowej”. Ochrona Środowiska, vol. 31 (2009), nr 1, s. 31-36.
3. M. Kabsch-Korbutowicz, „Zastosowanie procesu wymiany jonowej do usuwania naturalnych substancji organicznych z wody”, Ochrona Środowiska, vol. 35 (2013), nr 1, s. 11-18.
4. Izabela Krupińska, “Importance of Humic Substances for Methods of Groundwater Treatment”, Polish Journal of Soil Science, vol. 68 (2015), nr 2, s. 161-172.
5. A. Grefte, M. Dignum, E. R. Cornelissen, and L. C. Rietveld, “Natural organic matter removal by ion exchange at different positions in the drinking water treatment lane”, Drinking Water Engineering and Science, nr 6, 2013, s. 1-10.
6. Lindsay Erin Anderson, „Anion Exchange Resin Technology for Natural Organic Matter Removal from Surface Water”, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Applied Science at Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, November 2013.
7. Irina Levchuk, Juan Jose Rueda Màrquez, Mika Sillanpää, “Removal of natural organic matter (NOM) from water by ion exchange – A review”, Chemosphere, 192, 2018, p. 90-104.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-372be9df-3b8a-4ea6-a6d5-a1b51071bf69
Identyfikatory