Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-372b71f9-b331-405d-bbf9-9c81ab80e996

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju technologii biorafineryjnych

Autorzy Owczuk, M.  Rogulska, M.  Bogumił, D.  Biernat, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development prospects of biorefinery technologies
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy scharakteryzowano koncepcję działania biorafinerii. Przedstawiono różne typy systemów biorafineryjnych na świecie, wytwarzających różne bioprodukty (biopaliwa, biopłyny, biochemikalia itp.) i energię. Zaprezentowano autorską koncepcję biorafinerii możliwą do wdrożenia w warunkach polskich.
EN The paper presents description of the concept of a biorefinery platform. Different types of world biorefinery systems, producing a variety of bioproducts (biofuels, bioliquids, biochemicals, etc.) and energy are presented. An original concept of biorefineries possible to implement in Polish conditions was developed by authors.
Słowa kluczowe
PL technologie biorafineryjne   biorafineria   biopaliwa  
EN biorefinery technologies   biofuel   biorefinery  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2015
Tom Vol. 69, nr 11
Strony 749--758
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Owczuk, M.
autor Rogulska, M.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska
autor Bogumił, D.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Polska
autor Biernat, K.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Bibliografia
1. COM(2012) 582. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej.
2. COM(2012) 79. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
3. DG REGIO (2012) Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation („Łączenie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu dzięki inteligentnej specjalizacji”): Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających EFRR.
4. Dziolak P, Biernat K.: Badania nad technicznymi i technologicznymi możliwościami kompleksów biorafineryjnych w Polsce. Warsztaty Naukowe IEiB UKSW, Warszawa, 27 maja 2009 r.
5. COM(2013) 496, Rozporządzenie Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego, Bruksela, 10.7.2013 r.
6. Dirk Carrez, The Bio-based industries Initiative (BBI) and the Bio-economy Observatory, Brussels, 26th November 2013.
7. Biernat K.: Kierunki rozwoju biogospodarki, jako nowej gałęzi przemysłowej w Unii Europejskiej, Czy Biotechnologia jest inwestycją we wlasnq przyszłość? Materiały konferencyjne, V Warsztaty Biotechnologiczne, Spytkowice, 5-6 Czerwiec 2014 r.
8. Huber G.W., et al.: Synthesis of Transportation Fuels from Biomass: Chemistry, Catalysis and Engineering. Chemical Review 2006.
9. IEA Bioenergy, Task 42, Biorefining: Sustainable and synergetic processing of biomas into marketable food & feed ingredient, chemical, materials and energy (fuels, power, heat). Raport IEA, sierpień 2014 r.
10. Biernat K.: Rozwój technologii wytwarzania biopaliw. Czysta Energia 2010, II.
11. Final Report Summary - BIOPOL (Assessment of biorefinery concepts and the implications for agricultural and forestry policy).
12. Soetaert W.: Defining biorefineries and different concepts. BioreFuture 2009, Biorefinery Euroview BIOPOL, Brussels, 30 March 2009 r.
13. Overcoming hurdles for innovation in industrial biotechnology in Europe, Market Roadmap: Draft 3, BIO-TIC.
14. Narodowa Strategiczna Agenda Badawcza w Zakresie Biopaliw. Opracowanie Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw pod red. K. Biernata, Warszawa, 2008 r.
15. Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA): Bio-based and Renewable Industries for Development and Growth in Europe. March 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-372b71f9-b331-405d-bbf9-9c81ab80e996
Identyfikatory