Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3708e8a3-89b1-48ad-a197-24a061dba39c

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Wspomaganie procesów samooczyszczania w ochronie środowiska gruntowo-wodnego metodą PBR

Autorzy Fronczyk, J.  Pawluk, K.  Garbulewski, K. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Enhanced natural attenuation using PRB in groundwater environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie metody Przepuszczalnych Barier Reaktywnych (PBR) do ochrony wód podziemnych. Charakterystyka procesów samooczyszczania oraz metod ich wspomagania w środowisku guntowo-wodnym. Technologia PBR oraz wymagania dotyczące doboru odpowiedniego materiału reaktywnego. Na podstawie wyników badań przedstawionych w artykule, dotyczących, stwierdzono możliwość wykorzystanie właściwości sorpcyjnych zeolitów i ich mieszanek do zabezpieczania środowiska w rejonie składowisk odpadów.
EN An application of the Permeable Reactive Barrier (PRB) method for protection of groundwater. The characteristics of natural attenuation processes and methods of enhanced natural attenuation in groundwater. The PBR technology and requirements to selection of proper reactive materials. The using of the sorption properties of reactive materials, zeolites and their mixtures with sand in protection of environment in landfills area.
Słowa kluczowe
PL geotechnika   ochrona środowiska   środowisko wodno-gruntowe  
EN geotechnics   environmental protection   groundwater protection  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2013
Tom nr 1
Strony 29--54
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Fronczyk, J.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Ksztaltowania Środowiska
autor Pawluk, K.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Ksztaltowania Środowiska
autor Garbulewski, K.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Ksztaltowania Środowiska
Bibliografia
1. Birke V: Schadstoffe und reaktive Materialien. ITVA - Fachtagung "Reinigungswande auf dem Vormarsch", Magdeburg 2001.
2. Blowes D. W., Ptacek C. J., Benner S. G., McRae C. W .T, Bennett T.A., Puls R.W.: Treatment of inorganic contaminants using permeable reactive barriers. Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 45, No. 1-2 (2000): 123-137.
3. Burt T. A., Li Z., Bowman R. S.: Evaluation of granular surfactant¬-modified/zeolite zero valent iron pellets as a reactive material for perchloroeth¬ylene reduction. Journal of Environmental Engineering, Vol. 131, No. 6 (2005): 934-942.
4. EPA/600/R-98/125 (Powell R. M., Blowes D. W, Gillham R. W, Schultz D., Sivavec T., Puls R. W., Vogan J. L., Powell P. D., Landis R.): Perme¬able reactive barrier technologies for contaminant remediation. US EPA Reme¬dial Technology Fact Sheet, Washington DC 1998.
5. EPA/600/R-98/128 (U.S. Environmental Protection Agency): Techni¬cal Protocol for Evaluating Natural Attenuation in Ground Water. Washington DC 1998.
6. Fetter C.W: Contaminant Hydogeology. Second Edition. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey 1999.
7. Fronczyk J., Pawluk K., Michniak M.: Application of penneable reac¬tive barriers near roads for chloride ions removal. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclamation, No 42(2) (2010): 249-259.
8. Gavaskar A., Gupta N., Sass B., Janosy R., Hicks J.: Design guidance for application of permeable reactive barriers for groundwater remediation. Bat¬telle Press, Columbus, Ohio 2000.
9. Huang C. P., Yun J. A, Park S. W.: Removal of nitrate from water by combination of metallic iron reduction and clinoptilolite ion exchange process. W: Lo I. M. C., Surampalli R. Y, Lai K. C. K. (red): Zero-valent iron reactive materials for hazardous waste and inorganics removal. ASCE, Virginia 2006.
10. Janosz-Ratajczyk M.: Wybrane procesy jednostkowe w inżynierii śro¬dowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
11. Jones W. E., Denham M. E., Phifer M. A., Washbum F. A: Peemeable reactive barrier/GeoSiphon treatment for metal-contaminated groundwater. W: Naftz D. L., Morrison S. J., Davis J. A., Fuller C. C. (red): Handbook of ground¬water remediation using permeable reactive barriers - applications to radionu¬clides, trace metais, and nutrients. Academic Press, Londyn 2002.
12. Jorgensen T.C., Weatherley L. R.: Ammonia removal from wastewater by ion exchange in the presence of organic contaminants. Water Research, Vol. 37 (2003): 1723-1728.
13. Kleczkowski A. S., Różkowski A.: Słownik hydrogeologiczny. Wyd. TRIO, Warszawa 1997.
14. Lai K. C. K., Lo I. M. C., Surampalli R. Y: Configuration and construc¬tion of zero-valent iron reactive barriers. W:. Lo I. M. C, Surampalli R. Y, Lai K. C. K. (red): Zero-valent iron reactive materials for hazardous waste and inorgan¬ics removal. ASCE, Virginia 2006.
15. Li Z.: Chromate transport through surfactant-modified zeolite columns. Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 26, No. 3 (2006): 117-124.
16. Malina G.: Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. Wyd. PZIiTS, Poznań 2011.
17. Mercer J. E., Waddell R. K.: Contaminant transport in groundwater, Handbook of Hydrology, chap. 16, McGraw-Hill, New York 1992.
18. Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna T.2., Chemiczne metody analizy ilościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
19. Naftz D. L., Morrison S. J., Davis J. A, Fuller C. C.: Handbook of groundwater remediation using permeable reactive barriers - applications to radionuclides, trace metais, and nutrients. Academic Press, Londyn 2002.
20. Odensaβ M., Schroers S.: Durchströmte Reinigungswände - aktueller Kenntnisstand. LUA - Fortbilungsveranstaltung "Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten", Essen 2002.
21. Pawluk K., Fronczyk J., Garbulewski K.,: Przepuszczalne Bariery reak¬tywne w ochronie środowiska wzdłuż tras komunikacyjnych. W: Anisimov S., Danielewicz J., Szczechowiak E., Bartnicki G., Klimczak M.: Nowoczesne roz¬wiązania w inżynierii i ochronie środowiska. Tom II, Wrocław 2011: 137 - 144.
22. Petrus R., Warchoł J.: Ion exchange equilibrium between clinoptilolite and aqueous solution of Na+/Cu2+, Na+/Cd2+, Na+/Pb2+. Microporous and Mes¬oporous Materials, Vol. 61 (2003):. 137-146.
23. Roehl K. E., Meggyes T, Simon F.-G., Steward D. I.: Long-term per¬formance permeable reactive barriers. Elsevier, Londyn 2005.
24. Rowe R. K., Quigley R. M., Booker J. R.: Clayey barrier systems for waste disposal facilities. E&FN SPON, New York 1995.
25. RTDF (The Remediation Technologies Development Forum).: http://www.rtdf.org, 2004.
26. Schad H., Haist-Gulde B., Klein R., Maier D., Maier M., Schulze B.: Funnel-and-gate at the former manufactured gas plant site in Karlsruhe: sorption test results, hydraulic and technical design, construction. Contaminated Soil. Proceedings of the Seventh International FZK/TNO Conference on Contami¬nated Soil 18-22 września 2000, Leipzig: 951-959.
27. Starr R. C,. Cherry J. A: In situ remediation of contaminated groundwa¬ter: the funnel-and-gate system. Ground Water, Vol. 32, No. 3 (1994): 465-476.
28. Tiehm A., Müller A, Alt S., Schad H., Klein R., Weingran C., Schmitt¬-Biegel B.: Pilot Test and Fild Construction of a Funnel-and-Gate Biobarrier on a formar Tar Factory Site. W: The Ninth International In Situ and On-Site Biore¬mediation Symposium, 7-10 maja 2007, Baltimore.
29. Trabitzsch R.: Planung und Bau der Pilotanlage. UFZ-Bericht 17/1999: 157-176.
30. Yong R. M., Mohamed A.M.O., Warkentin B.P.: Principles of contami¬nant transport in soils. EIsevier, Londyn 1996.
31. Yong R. M., Mulligan C.N.: Natural attenuation of contaminants in soils. Lewis Publishers, Boca Raton, FL 2004.
32. Wang Y-F., Lin F, Pang W.-Q.: Ammonium exchange in aqueous solu¬tion using Chinese natural clinoptilolite and modified zeolite. Journal of Hazard-ous Materials, Vol. 142 (2007): 160-164.
33. Woinarski A. Z., Stevens G. W, Snape I.: A natural zeolite permeable reactive barrier to treat heavy-metal contaminated waters in Antarctica: kinetic and fixed-bed studies. Process Safety and Environmental Protection, Vol. 84(B2) (2006): 109-116.
34. Wysokiński L.,: Zasady budowy składowisk odpadów. ITB, Warszawa 2009.
35. Zadroga B., Oleńczuk-Neyman K.: Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 200l.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3708e8a3-89b1-48ad-a197-24a061dba39c
Identyfikatory