PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury drewnianej w procesie konserwatorskim – problemy i propozycja standaryzacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Measurement and drawing inventory of wooden architecture monuments in the renovation process – problems and proposal of standardization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W obecnych czasach inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury wykonywana jest na bardzo zróżnicowanym poziomie. Dlatego też w artykule tym podjęta zostaje próba analizy przyczyn takiego stanu. W dalszej kolejności przedstawiona zostanie charakterystyka różnych metod pomiarowych, od ręcznego poprzez wykorzystanie tachimetrii i fotoplanu na skaningu laserowym kończąc. Omówione zostaną również podstawowe cele jakim ma służyć dokumentacja. Na tej podstawie w zakończeniu autorzy przedstawią trójstopniową propozycję standaryzacji inwentaryzacji, w odniesieniu do skali, stopni dokładności oraz zawartości rysunkowej.
EN
Nowadays, measurement and drawing inventory of architecture monuments is prepared according to very different standards. Thus, in this paper the question about the reasons of such condition will be raised. Subsequently, different measurement methods will be presented, from the manual ones, then tachymetry and photoplan, up till laser scanning technique. There will also be discussed basic purposes at which the documentation should serve. Finally, in the conclusion, the authors will propose three-step standardization of the inventory due to the accuracy degrees, scale and drawing content.
Rocznik
Strony
99--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zakład Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Zakład Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zakład Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1 Brykowska M., Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003.
 • 2 Cramer H., Handbuch der Bauaufnahme. Aufmaß und Befund, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, 1984.
 • 3 Eckstein G., Gromer, J., Empfehlungen für die Bauaufnahmen. Landesamt Baden Württemberg, 1990.
 • 4 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2004.
 • 5 Tajchman J., Zasady odwzorowania konstrukcji dachowych w dokumentacjach konserwatorskich, mps w zbiorach Zakładu Konserwatorstwa UMK.
 • 6 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków praz badań archeologicznych, Dz. U. nr 165, poz. 987.
 • 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. nr 202, poz. 2072.
 • 8 Smoczkiewicz L., Inwentaryzacje skrócone budownictwa ludowego. Zasady wykonywania i kontroli oraz ich znaczenie dla celów naukowych (na podstawie doświadczeń Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku), Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 1966, nr 3, s.30-42.
 • 9 Frycz J., Stodoła z Wielkiego Wełcza, tzw. zielona karta, mps w zbiorach WUOZ Toruń, 1959 r.
 • 10 Instrukcja opracowania kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, Warszawa 2011, http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-nieruchome/instrukcje-wytyczne-zalecenia/14.07.2015.
 • 11 Ciołek G., Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce, Kraków 1984.
 • 12 Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980.
 • 13 Święch J., Architektura chłopska ziemi dobrzyńskiej od połowy XVIII do lat 40. XX w., Toruń 2002.
 • 14 Święch J., Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX i pierwszej połowie XX w., Kraków 2012.
 • 15 Prarat M., Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska, Toruń 2012.
 • 16 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa szkieletowego kościoła Pokoju w Świdnicy, oprac. B. Zimnowoda-Krajewska, E. Okoń, M. Turzyniecka, Toruń 1991, mps w zbiorach Zakładu Konserwatorstwa UMK.
 • 17 U. Schaaf, Handwerkliche Sanierung einer Fachwerkkonstruktion – die Restaurierung der Friedenskirche in Schweidnitz, [w:] Reparaturen und statische Sicherungen an historischen Holzkonstruktionen (Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, 3), Wiesbaden 2003, s. 69-80.
 • 18 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zagrody z Niedźwiedzia, koniec XVIII w., oprac. A. Fedak, T. Kalinowski, K. Lapczyk, J. Nowak pod kier. mgr H. Ratajczaka, Toruń 2008, mps w zbiorach Zakładu Konserwatorstwa UMK Toruń.
 • 19 Schaaf U., Prarat M., Wyniki badań historyczno – architektonicznych zagrody nr 4 w Niedźwiedziu, pow. Świecie – przyczynek do dyskusji nad metodyką badań drewnianej architektury wiejskiej dla celów konserwatorskich. [w:] Wobec zabytku... tradycje i perspektywy postaw. Studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera, red. E. Pilecka, J. Raczkowski, Toruń 2010, s. 277-295
 • 20 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa wiatraka koźlaka z Bierzgłowa, oprac. M. Prarat, 2009, mps w zbirach parafii Bierzgłowo.
 • 21 Prarat M., O potrzebie badań ciesielskich konstrukcji młynów wietrznych na przykładzie prac konserwatorskich koźlaka z Bierzgłowa na ziemi chełmińskiej. Wiadomości Konserwatorskie 29 (2011) 94-105
 • 22 Ratajczak H., Kania, W. Inwentaryzacja (dokumentacja) pomiarowo-rysunkowa dla obiektu zabytkowego. Instrukcja wewnętrzna ZK IZK UMK, w zbiorach Zakładu Konserwatorstwa UMK, 2008.
 • 23 Boroń A., Rzonca A., Wróbel A., Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków, Rocznik Geomatyki, t. V (8) (2007) 129-140.
 • 24 Gołębnik A., Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich, Wiadomości konserwatorskie 40 (2014) 83-93.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3700e87f-ab9a-452f-95e0-de0185286055
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.