Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-36ccdff8-e203-48b1-b065-d54034b726b5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie stabilności mieszaniny eteru dietylowego i oleju rzepakowego

Autorzy Górski, K.  Czerwonka, D.  Longwic, R.  Hernik, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of the stability of diethyl ether-rape oil blends
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące oceny kinetyki destabilizacji mieszanin paliwowych, które uzyskano dodając eter dietylowy (DEE) do oleju rzepakowego (OR). W szczególności badano próbki zawierające 10, 20, 30 i 40% (v/v) DEE w OR. W testach wykorzystano przyrząd pomiarowy Turbiscan Lab wyprodukowany przez firmę Formulaction Inc. Urządzenie pozwala określić stabilność mieszanin paliwowych na podstawie analizy wskaźnika TSI tj. Turbiscan Stability Index. Ocena wartości tego wskaźnika wyznaczona dla poszczególnych próbek paliwowych wskazuje, że były one tak samo stabilne w całej swojej objętości.
EN Paper presents results of fuel blends destabilization kinetic. Tested fuels were composed by blending of rapeseed oil (RO) with diethyl ether (DEE). In particular RO has addition of 10, 20, 30 and 40% by vol. of DEE. All necessary tests have been carried out using the Turbiscan Lab measurement equipment made by Formulaction Inc. Measurement system allows to describe stability of fuel blends on the base of Turbiscan Stability Index analysis. The assesement of this index calculated for all tested blends suggest that all of them were the same stable in a whole volume.
Słowa kluczowe
PL mieszaniny paliwowe   stabilność mieszanin paliwowych   paliwa silnikowe   biopaliwa   wskaźnik TSI  
EN fuel mixture   stability of fuel mixtures   motor fuels   biofuels   Turbiscan Stability Index  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 135--139, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Górski, K.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, UTH Radom, krzysztof.gorski@uthrad.pl
autor Czerwonka, D.
autor Longwic, R.
autor Hernik, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, UTH Radom
Bibliografia
1. Flekiewicz M., Kubica G., Flekiewicz B. An attempt of exhaust gases composition prediction in SI engines powered by gasoline and gaseous fuels. Journal of Kones 2009, vol.16 no.4, Warszawa 2009.
2. Górski K., Lotko W., Longwic R. Bednarz M. Wpływ wybranych paliw na opóźnienie okresu samozapłonu. Logistyka nr 3/2015.
3. Bailey B., Eberhardt J., Goguen S., Erwin J. Diethyl ether (DEE) as a reneweable diesel fuel. SAE paper no. 972978. 1997.
4. Rakopoulos, D. C.;Rakopoulos, C. D.;Kyritsis, D. C. Butanol or DEE blends with either straight vegetable oil or biodiesel excluding fossil fuel: comparative effects on diesel engine combustion attributes, cyclic variability and regulated emissions trade-off. Energy (Oxford) 2016 Vol.115 No.Part 1 pp.314-325 ref. 64.
5. Krishnamoorthi* M., Malayalamurthi R., Combined Effect of Compression Ratio, Injection Pressure, and Injection Timing On Performance And Emission of a Di Compression Ignition Engine Fueled With Diesel-Aegle Marmelos Oil-Diethyl Ether Blends Using Response Surface Methodology. Energy Fuels 2017.
6. Sayi Likhitha S S, Durga Prasad B., Vikram Kumar Ch. R. Investigation on the Effect of Diethyl Ether Additive on the Performance of Variable Compression Ratio Diesel Engine. International Journal of Engineering Research. Volume 3/2014.
7. Kannan T. K., R. Marappan, Study of Performance And Emission Characteristics of Diesel Engine Fueled with Diethyl Ether Blended Thevetia Peruviana Biodiesel Emulsion. Journal- Energy Institute 85(4):183-187.
8. Banapurmath NR, Khandal SV, RanganathaSwamy L, Chandrashekar TK (2015) Alcohol (Ethanol and Diethyl Ethyl Ether)-Diesel Blended Fuels for Diesel Engine Applications-A Feasible Solution. Adv Automob Eng 4: 117.
9. Wroniak M., Clebowska-Śmigiel A., Wpływ czystości nasion rzepaku i sposobu oczyszczania oleju na wybrane właściwości olejów tłoczonych na zimno. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 4 (89), 133-149.
10. Bordes C., Garcia F., Frances C., Biscans B., Snabre P. On - Line Optical Investigation of Concentrated Dispersions In Precipitation And Grinding Processes. Powder and Particle. Vol. 19. 2001.
11. Jaskólski J., Konstantynowicz L., Możliwości eksploatacyjno-techniczne estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 7-8.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-36ccdff8-e203-48b1-b065-d54034b726b5
Identyfikatory