Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-36619cc8-b9fe-491e-9a8d-6f2ff65fb6f6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza przyczyn technicznych wypadków w bazie paliw

Autorzy Żurowski, W.  Gawrych, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical analysis of causes accidents in fuel depots
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Bazy paliw stwarzają szczególne zagrożenia związane głównie z możliwością powstania atmosfery wybuchowej. Oprócz typowych zagrożeń, występujących w innych gałęziach przemysłu, w miejscu gdzie składowane są paliwa istnieje potencjalna możliwość nagromadzenia par paliw, i w związku z tym ich niekontrolowanego przeniknięcia do atmosfery, co w konsekwencji, przy odpowiednim stężeniu, może doprowadzić do wybuchu. W artykule zanalizowano przyczyny wypadków w bazie paliw. Zwrócono uwagę na rozwiązania techniczne wspomagające bezpieczeństwo w bazie paliw. Omówiono problematykę związaną z atmosferami wybuchowymi, a także kwestie bhp związane z oceną ryzyka zawodowego.
EN Fuel depots pose particular risks associated primarily with the possibility of formation of explosive atmospheres. Apart from the usual risks occurring in other industries, where the fuel is stored, there is potential for accumulation of fuel vapor, and therefore the uncontrolled penetration into the atmosphere, consequently, the appropriate concentration can lead to an explosion. The article analyzed the causes of accidents in the base fuel. Attention was drawn to the technical solutions are helping to secure the base fuel. They discussed issues related to explosive atmospheres, as well as the safety and health risk assessment training.
Słowa kluczowe
PL baza paliw   ryzyko zawodowe   atmosfera wybuchowa  
EN base fuel   occupational risk   explosive atmosphere  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1640--1646
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Żurowski, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny; 26-600 Radom; ul. Krasickiego 54, wojciech.zurowski@uthrad.pl
autor Gawrych, M.
  • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Bibliografia
1. Fijałkowski T.: Wypadki przy pracy. Difin, Warszawa 2003.
2. Mac S., Leowski J.: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. WSiP 2000.
3. Mirzejowski J., Marciszewski T., Kobza A., Stolarek M., Czyż M., Stanulewicz Z., Gąsiorowski M., Jucha F., Kanas J.: Kultura bezpieczeństwa. Praca zbiorowa, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2007.
4. Myrcha K., Gierasimiuk J.: Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – czynniki fizyczne. Zagrożenia urazami mechanicznymi, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa 1997.
5. Papierz M. (red.): Aktualności BHP. Nr 18. październik 2010.
6. Pawłowska Z., Rzepecki J.: Metody zbierania danych i obliczania skutków wypadków przy pracy. CIOP, Warszawa 1997.
7. Popularna Encyklopedia Powszechna, tom. 9, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 2002.
8. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., wyd. X, Gdańsk 2014.
9. Reszczyk B. (red.): BHP w polskich firmach raport, Praca i zdrowi, miesięcznik nr 10/2008.
10. Reszczyk B. (red.):G jak gaz płynny Praca i zdrowie, miesięcznik Nr 5/2008.
11. Stępczak K. :Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa1994.
12. Teczka specjalisty BHP, stan prawny: luty 2009, Beck Info Biznes.
13. Uzarczyk A., Zabiegała W.: Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Czynniki chemiczne, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
14. Wąż P.: Związek z pracą jako przesłanka wypadku – na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Praca i zdrowie. Polskie Forum Ochrony Pracy, Nr 7-8/2008.
15. Wolska A. : Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – czynniki fizyczne. Zagrożenia fizyczne - oświetlenie, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997.
16. Zieliński L.: Wskaźnik ciężkości wypadku, Aktualności BHP w praktycznych odpowiedziach.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-36619cc8-b9fe-491e-9a8d-6f2ff65fb6f6
Identyfikatory