Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-363fee9c-7172-4083-99a3-067b461e06cf

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ograniczenia projektowo-eksploatacyjne siłowni statków z systemami dynamicznego pozycjonowania

Autorzy Herdzik, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Design and operation limitations of power plants for ships with dynamic positioning systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem ograniczeń projektowych siłowni statków z systemami dynamicznego pozycjonowania związanych z poszukiwaniem rozwiązań umożliwiających uzyskanie odpowiedniej klasy DP przy ograniczonych kosztach inwestycyjnych. Kompromis uzyskany w fazie projektu ma istotny wpływ na występujące ograniczenia podczas eksploatacji statku i jego siłowni. Sytuację częściowo ratują wymagania towarzystw klasyfikacyjnych, które wymagają stosowania określonych rozwiązań, które nie pozwalają na daleko idące uproszczenia. Uzyskanie, a później utrzymanie przez statek klasy DP 2 lub DP 3 (wg projektu), wiąże się z możliwością uzyskania wyższych stawek za prace wykonywanie przez statek. Wyższa klasa dynamicznego pozycjonowania zapewnia zarazem większe bezpieczeństwo statku i załogi w stanach awaryjnych.
EN Paper discussed the problem of design and operation limitations of ships with dynamic positioning systems having an influence on solution’s search giving possibility to get required IMO DP class at limited investment cost. Compromise obtained in design phase has an essential effect on the operation limitations during ship operation and ship’s power plant exploitation. Regulations of classification societies partially save the situation, require the application of specified solutions, don’t allow on simplifications going too far. Getting and later keeping the DP2 or DP3 class through the vessel (according to design) gives the possibility to obtain higher rates for ship’s operation. Higher class of DP system ensures higher ship’s safety and crew especially in emergency states.
Słowa kluczowe
PL siłownia okrętowa   eksploatacja statku   eksploatacja urządzeń okrętowych   bezpieczeństwo załogi   dynamiczne pozycjonowanie   układ energetyczny  
EN power plant   operation of ship equipment   operation of ships   dynamic positioning   energy system   safety of the crew  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 190--195
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Herdzik, J.
Bibliografia
1. Dynamic Positioning Systems – Operation Guidance, DNV – RP – E307, 2011.
2. Bracke P., Broer A., Electric propulsion for pipelay/diving support vessels with high redundancy, 2012.
3. Herdzik J., Aspekty niezawodności systemów dynamicznego pozycjonowania statków, Logistyka 6/2014, str. 712-717.
4. Herdzik J., Dynamic Positioning Systems During Emergency or Unexpected Situations, Journal of Kones Powertrain and Transport, Warszawa 2013., Vol. 20, No. 3. pages 153-159.
5. Herdzik J., Possibilities of Improving Safety and Reliability of Ship Propulsion System During DP Operation, Journal of Kones Powertrain and Transport, Warszawa 2012, Vol. 19 No. 2. pages 219-226.
6. IMCA, M 198 Dynamic Positioning Station Keeping Incidents Reported for 2007.
7. IMCA M 103 - Guidelines for the design and operation of dynamically positioned vessels.
8. IMCA, Methods of Establishing the Safety and Reliability of DP systems, M04/04, 2004.
9. IMCA, International Guidelines for The Safe Operation of Dynamically Positioned Offshore Supply Vessels, 2009.
10. IMCA News, The Importance of Reporting DP Station Keeping Incidents, 2013.
11. PSA, Trends in risk level in the petroleum activity 2009. Petroleum Safety Authority Norway, 2010.
12. ISO/IEC, -ISO/IEC 12207:2008, Systems and software engineering - Software life cycle processes, 2008.
13. Rules for the Classification of Ships, DNV-GL 2014.
14. Rutkowski G., Eksploatacja statków dynamicznie pozycjonowanych, Trademar, Gdynia 2013.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-363fee9c-7172-4083-99a3-067b461e06cf
Identyfikatory