Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-363314c7-6c4e-4595-9e50-95997bbefdf8

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Nowe przepisy Unii Europejskiej o emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych

Autorzy Merkisz, J.  Radzimirski, S. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN New European Union regulations concerning pollutants emission from the motor vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono porównanie nowych przepisów o emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych kategorii homologacyjnych M i N wprowadzanych w UE w okresie ostatnich kilku lat z dotychczas obowiązującymi. Omówiono zasady nowego podziału tych pojazdów na lekkie i ciężkie. Nacisk położono na przepisy dotyczące kontroli pojazdów pod względem emisji zanieczyszczeń i cech z nią związanych (zużycie paliwa, moc silnika, zadymienie spalin).
EN The article contains comparison of the new regulations, concerning pollutants emission for the M and N homologation category motor vehicles having been introduced in the EU during the last few years, with the contemporary regulations. The rules have been discussed for new division of those vehicles into the light and heavy. The emphasis has been put on the regulations concerning checking vehicles for their pollutants emission and characteristics linked with it (fuel consumption, engine power output, exhaust smoke).
Słowa kluczowe
PL emisja spalin   przepisy prawa   Unia Europejska  
EN exhaust emission   law regulations   European Union  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2011
Tom z. 2
Strony 41--70
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Merkisz, J.
  • Politechnika Poznańska
autor Radzimirski, S.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information. OJ L 171/1, 29.06.2007.
[2] Commission Regulation (EC) No 692/2008 of 18 July 2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information. OJ L 199/1, 28.07.2008.
[3] United Nations. Agreement concerning the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts. Addendum 23: Regulation No. 24 to be annexed to the Agreement. Uniform provisions concerning the approval of vehicles equipped with diesel engines with regard to the emission of pollutants by the engine. E/ECE/324 ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 23, 23.08.1971.
[4] United Nations. Agreement concerning the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts. Addendum 82: Regulation No. 83. Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of gaseous pollutants by the engine according to engine fuel requirements. E/ECE/324 ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 82, 9.04.1990.
[5] United Nations. Agreement concerning the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts. Addendum 84: Regulation No. 85 to be annexed to the Agreement. Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines intended for the propulsion of motor vehicles of categories M and N with regard to the measurement of the net power. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 84, 9.09.1991.
[6] United Nations. Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions. Addendum 100: Regulation No. 101. Uniform provisions concerning the approval of passenger cars equipped with an internal combustion engine with regard to the measurement of the emission of carbon dioxide and fuel consumption. E/ECE/324 ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 100, 28.02.1997.
[7] United Nations. Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions. Addendum 102: Regulation No. 103. Uniform provisions concerning the approval of replacement catalytic converters for power-driven vehicles. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev. 2/Add. 102, 21.03.1997.
[8] Council Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles. OJ L076, 06.04.1970.
[9] Council Directive 80/1268/EEC of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the fuel consumption of motor vehicles. Official Journal L 375, 31.12.1980.
[10] Council Directive 72/306/EEC of 2 August 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles. OJ L 190, 20.8.1972.
[11] Council Directive 80/1269/EEC of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles. Official Journal L 375, 31.12.1980.
[12] Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC. OJ L 188/1, 18.7.2009.
[13] Draft. Commission Regulation (EC) Implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council on type approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information. OJ L (brak dotychczas oficjalnej publikacji).
[14] United Nations. Agreement concerning the adoption of uniform conditions of approval and reciprocal recognition of approval for motor vehicle equipment and parts. Addendum 48: Regulation No. 49. Uniform provisions concerning the approval of diesel engines with regard to the emission of gaseous pollutants. E/ECE/324 ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 48, 504.1982.
[15] Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles. OJ L 275, 20.10.2005.
[16] Merkisz J., Radzimirski S.: Trends in the European legislation on LDV pollutant emissions. Silniki Spalinowe, 3/2008.
[17] Merkisz J., Radzimirski S.: Stan obecny i przewidywane zmiany w europejskich przepisach o emisji zanieczyszczeń z samochodów ciężarowych i autobusów. Transport Samochodowy, 2/2009.
[18] Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S.: Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego w transporcie drogowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009.
[19] GTR No. 4 - Test procedure for compression-ignition (C.I.) engines and positive-ignition (P.I.) engines fuelled with natural gas (NG) or liquefied petroleum gas (LPG) with regard to the emission of pollutants (WHDC). ECE/TRAN/2005/124/4, ECE/TRAN/2005/124/4/ Amend.1, ECE/TRAN/2005/124/4/ Amend.2.
[20] GTR No. 5 - Technical requirements for on-board diagnostic systems (OBD) for road vehicles. ECE/TRAN/2005/124/5.
[21] GTR No. 10 - Off-cycle emissions (OCE). ECE/TRAN/2005/124/10.
[22] Żółtowski A., Analiza porównawcza testów badawczych emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych i maszyn roboczych, ustalonych w regulaminach EKG ONZ, dyrektywach UE, normach ISO i normach US EPA. Instytut Transportu Samochodowego. Praca nr 6621/ZOŚ.
[23] AECC Heavy-duty Euro VI Test Programme. AECC Workshop at ITS, Warsaw, 21 May 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-363314c7-6c4e-4595-9e50-95997bbefdf8
Identyfikatory