Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-362c5e6e-9987-48ec-97a9-87a419e1b6f4

Czasopismo

Budownictwo i Prawo

Tytuł artykułu

Zmiany wymagania podstawowego dotyczącego obiektów budowlanych - oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Autorzy Geryło, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Changes in the basic requirement related to construction structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł stanowi komentarz do zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy działu X pt. "Oszczędność energii i izolacyjność cieplna". Odwołując się do rysunków i tablic, autor wnikliwie omawia tę problematykę.
EN The article is a commentary to the government order Technical specifications of buildings and their location. The article concerns Part X Energy saving and thermal insulation. Referring to drawings and tables, the author carefully analyzes the issue.
Słowa kluczowe
PL obiekt budowlany   przepis prawny   warunki techniczne   wymaganie   oszczędność energii   izolacyjność cieplna   efektywność energetyczna   standard energetyczny   energia pierwotna   energia końcowa  
EN building object   legal regulation   technical conditions   requirement   energy conservation   thermal insulating properties   energy efficiency   energy standard   primary energy   end-use energy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o.
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Budownictwo i Prawo
Rocznik 2014
Tom R. 17, nr 1
Strony 7--10
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., tab.
Twórcy
autor Geryło, R.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
[2] Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona Dyrektywy 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r.).
[3] Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.).
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 926).
[5] Geryło R., Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych, ITB, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-362c5e6e-9987-48ec-97a9-87a419e1b6f4
Identyfikatory