Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-360a0fa9-e8a5-48ba-876c-21ce28303855

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wyboru wentylacji garażu dla autobusów

Autorzy Gużda, A.  Szmolke, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Economical and environmental aspects choice of the bus garage ventilation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały koszty obsługi garażu dla autobusów, jako integralnej części procesu logistyki. Określono koszty wpływające na cały proces logistyczny, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z systemem wentylacji garażu. Przeprowadzono analizę trzech rozwiązań systemu wentylacji na przykładzie wybranego garażu dla autobusów. Zaproponowano trzy rodzaje systemów wentylacyjnych: wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną (realizowaną przez wentylatory dachowe i ścienne), wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z recyrkulacją oraz wentylację z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Dla proponowanych rozwiązań wykonano analizy dzięki którym wykazano wariant wentylacji uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie dla budynku.
EN The article presents the operating costs of the garage for buses, as an integral part of the logistics process . The costs affecting the entire logistics process, with particular emphasis on investment and operating costs related to the ventilation system garage was shown. An analysis of the three solutions of the ventilation system on the example of the garage for buses was carry out. Authors proposes three types of ventilation systems : mechanical ventilation intake - exhaust (implemented by the fans roof and wall) , mechanical ventilation supply and exhaust recirculation and ventilation with the plate heat exchanger. For the proposed solutions was conducted through analysis that showed a variant of the ventilation justified economically and ecologically for the building.
Słowa kluczowe
PL garaż   proces logistyczny   wentylacja  
EN garage   logistics process   ventilation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1356--1361
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gużda, A.
autor Szmolke, N.
Bibliografia
1. Szolginia W., Architektura, SIGMA NOT, Warszawa 1992.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
3. PN–B–03420: 1976: Wentylacja i klimatyzacja – parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
4. PN–EN 12831: 2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
5. PN–EN ISO 13370: Cieplne właściwości użytkowe. Przeno: zenie ciepła przez grunt.
6. PN-EN ISO 13790: 2009: Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
7. PN–82–B–02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
8. PN–82–B–02403: Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
9. PN–83–B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2014 poz. 888).
11. http://oferta.pgnig.pl/czym-jest-gaz-ziemny, dostęp w dniu 15.03.2016 r.
12. http://www.tauron.pl/Firma/Ceny-energii-i-taryfy/taryfy/Firma-wygodna/Strony/firma-wygodna-c11.aspx, dostęp w dniu 15.02.2016 r.
13. http://hurtwent.pl/cenniki/venture/venture_cennik_wentylatory.pdf, dostęp w dniu 15.02.2016 r.
14. Wycena central wentylacyjnych VTS, otrzymana w dniu 25.02.2016 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-360a0fa9-e8a5-48ba-876c-21ce28303855
Identyfikatory