Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-36038af7-db88-4724-8d87-14928346efe3

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie. Cz. 2

Autorzy Kadłubek, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące realizacji procesów dystrybucji i zarządzania nimi w wybranym przedsiębiorstwie. W części pierwszej pracy ujęto istotę doboru kanałów dystrybucji i ich funkcje w podmiocie. W tej części artykułu dokonano analizy wyboru strategii dystrybucji, jak również wskazano na specyfikę procesów dystrybucji realizowanych na rynkach międzynarodowych oraz rozwiązań transportowych i magazynowych w przedsiębiorstwie.
EN The article presents the results of research of distribution processes realization and management in chosen company. In the first part of the work the importance of the choice of distribution channels and their functions in the entity are formulated. This part of the article analyzes the choice of distribution strategy and transport and storage solutions in the enterprise, as well as specificity of distribution processes implemented in international markets are indicated.
Słowa kluczowe
PL procesy dystrybucji   przedsiębiorstwa  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kadłubek, M.
Bibliografia
1. Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T., Wicki L., Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.
2. Dudziński Z., Kizyń M., Poradnik magazyniera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
3. Fertsch M., Podstawy logistyki: praca zbiorowa, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
4. Gołembska E., Współczesne kierunki rozwoju logistyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
5. Górska M., Daroń M., Budzik R., Formy współpracy producenta z pośrednikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, „Logistyka”, 2010, Nr 2.
6. Grzybowska K., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
7. Kempa E., Znaczenie magazynowania dla funkcjonowania procesów dystrybucji w przedsiębiorstwie, „Logistyka”, 2012, Nr 3.
8. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
9. Kozerska M., Smolnik P., Rola dystrybucji w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy HYGIENIKA S.A., „Logistyka”, 2012, Nr 3.
10. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
11. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
12. Materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa.
13. Michalik J., Staniewska E., Procesy transportowe w przedsiębiorstwie, „Logistyka”, 2010, Nr 4.
14. Niemczyk A., Zarządzanie magazynem, Wydawnictwo Difin, Poznań 2010.
15. Nowakowska-Grunt J., Strategie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych w Polsce i Europie, „Logistyka”, 2011, Nr 5.
16. Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2001.
17. Owczarski S., Tendencje rozwojowe logistyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
18. Rutkowski K., Wprowadzenie do dystrybucji, W: Logistyka dystrybucji: specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-36038af7-db88-4724-8d87-14928346efe3
Identyfikatory