PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Method of setting locations for municipal solid waste collection points in protected areas

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
According to the amendment to the Act on maintaining cleanliness and order in communes, a stationary a municipal solid waste collection point (MSWCP) must be established in each Polish commune or commune union and situated close to the commune center. This point (MSWCP) should exist in the commune (or commune union), which are covered in 100% by protected zone. These objects are a new element in managing of the stream of municipal solid waste in Poland, known in the European countries as “household waste recycling centers” (HWRC). The aim of the work was developing the procedure with the use of tools enabling setting potential locations for MSWCPs in protected areas. The developed method was applied (for verification of the assumptions) in the process of seeking optimal locations for MSWCPs in the communes located in the Świętokrzyski National Park (ŚNP) protection zone. The paper presents the methodology for setting locations for municipal solid waste collection points. A method was developed using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Geographical Information System (GIS). It was possible to designate between 98 and 191 potential locations of MSWCPs in the communes situated in the ŚNP protection zone. The assumed criterion of maximum distance from the commune center eliminated 85% of locations. Optimal locations for MSWCPs in each commune were determined using AHP method. The main results of this research was to establish of MSWCP location for every commune in analyzed protected zone, based on the proposed methodology. The method presented in the paper may be a tool for the environment impact assessment of these investments.
Rocznik
Tom
Strony
1603--1614
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow Institute of Agricultural Engineering and Computer Science, ul. Balicka 116b, 30-149 Krakow Tel: +48 (12) 662 46 60
autor
 • University of Agriculture in Krakow
Bibliografia
 • Act (2015). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku (AOL 2016, item. 1250).
 • Act (2008) Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (AOL 2015, item. 1936).
 • Adamus W., Łasak P. (2010). Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym. Bank i kredyt. Nr 41 (4): 73-100.
 • CEP (2015) – Circular Economy Package - on-line: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614 - date of access: 21.06.2016.
 • Castańeda N. (2014). Projekt lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wybranej gminie wiejskiej. Dysertacja pracy dyplomowej.
 • Gliniak M., Sobczyk W. (2016). Proposal of brownfield land development on the example of the landfills of former Krakow Soda Works “Solvay”. Journal of Ecological Engineering, Vol. 17 (5): 96-100.
 • KPGO 2022 - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022.
 • Malinowski M., Wolny-Koładka K., Jastrzębski B. (2015). Characteristics of illegal dumping sites - case study: watercourses. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Nr 2015/IV/4. s. 1475-1485. DOI: 10.14597/infraeco.2015.4.4.106.
 • Moeinaddini M., Khorasani N., Danehkar A., Darvishsefat A.A. (2010). Siting MSW landfill using weighted linear combination and analytical hierarchy process (AHP) methodology in GIS environment (case study: Karaj). Waste management. 30 (5): 912- 920. DOI: 10.1016/j.wasman.2010.01.015.
 • Plan (2016a) - Projekt Planu gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 - 2022 - załącznik nr 1.
 • Plan inwestycyjny. Plan (2016b) - Plan Inwestycyjny dla województwa świętokrzyskiego 2016 - 2022.
 • Regulation (2012) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012. Poz.645).
 • Religa A. (2016). Wykorzystanie oprogramowania GIS i metody AHP do wyznaczania lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dysertacja pracy dyplomowej.
 • Saaty T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
 • Saaty T.L. (2008). Priorities Originate from Dominance and Order Topology in AHP/ ANP: The Fundamental Scale, Relative Scales and When to Preserve Rank, w: W. Adamus (red.), The Analytic Hierarchy & Network Processes, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sadowski P., Rydian G. (2016). Jak stworzyć PSZOK? www.pszoki.pl - date of access - 06.05.2016.
 • Şener Ş., Şener E., Nas B., Karagüzel R. (2010). Combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey). Waste management. 30 (11): 2037-2046. DOI: 10.1016/j.wasman.2010.05.024.
 • Terek K. (2013). Terapia (P)SZOK-owa dla gmin. Przegląd komunalny, no 9: 32-39.
 • Wang G., Qin L., Li G., Chen L. (2008). Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: A case study in Beijing, China. Journal of Environmental Management. 90 (8): 2414-2421. DOI: 10.1016/j.jenvman.2008.12.008.
 • Wota A., Woźniak A. (2008). Metodyka wyboru lokalizacji składowisk odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 8/2008: 143-156.
 • Zemanek J., Malinowski M., Woźniak A. (2009). Opracowanie zasad wyboru lokalizacji „centrum recyclingu” z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej GIS. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 5/2009: 219-230.
 • www.parkinarodowe.edu.pl - date of access - 09.05.2016
 • www.kielce.stat.gov.pl - date of access - 20.10.2016
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-35d1ef82-7cf7-4b6d-8786-c77a12d011c5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.