PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu na poziom wydobycia pospolitych kopalin skalnych w Polsce

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The effect of motorway building on common rock raw material resources and mining in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest poświęcony wielowątkowej tematyce związanej z gospodarką kopalinami skalnymi użytkowanymi do produkcji kruszyw mineralnych, wykorzystywanych przy budowie i modernizacji sieci drogowej – w szczególności autostrad w Polsce. Przeprowadzona analiza krajowej bazy zasobowej tych kopalin wskazuje na duży potencjalny stan ich rezerw w skali krajowej, przy równoczesnym deficycie w wielu jego regionach. Spowodowane jest to nierównomiernym rozmieszczeniem geograficznym złóż. Coraz większym problemem jest ograniczenie dostępności złóż, wynikające z wymogów ochrony środowiska, planowania przestrzennego i powiązania własności złóż z własnością terenów. Ze względu na wysokie koszty transportu, w regionach deficytowych korzysta się z surowców importowanych oraz wykorzystuje się surowce zastępcze (np. w centralnej Polsce kruszywa mineralne z nadkładu złóż węgla brunatnego) lub kopaliny o niższej jakości. Szczegółowe analizy wykonane na wybranych odcinkach autostrad wskazują, że budowa taka pociąga za sobą aktywizację gospodarczą całego regionu. Uszczuplenie zasobów kopalin pospolitych jest rekompensowane wzmożonym dokumentowaniem nowych złóż i poszukiwaniem perspektyw surowcowych. W odniesieniu do krótkotrwałej, ale masowej eksploatacji kopalin pospolitych, pilnym zadaniem jest rewitalizacja terenu.
EN
Presented paper is dedicated to several aspects of rock raw material management and production of natural crushed aggregates used in road building. The analysis of domestic basis of mineral raw material shows the theoretically huge amount of those in the whole country scale, but high insufficiency in the regional and local scale. The reason of such situation is unequal spatial distribution of the mineral deposits as well as growing restrictions of those availability and mining limited by environmental protection, land use planning and the related ownership rights. Also because the high cost of the raw material transportation the part of demand is covered by import or substitutes (for example in the central Poland natural aggregates coming from lignite deposits overburden). Detailed analysis made for chosen motorway sections show the general development of the whole region involved in a building. Decrease of common mineral commodity is balanced by increase of new deposits and growth of geological research. There is a necessity of multilevel activity to minimize negative impact caused by fast and large scale exploitation. The recognition of mineral deposits is the component of general knowledge of geology of Poland. The costs of regional reconnaissance and preliminary prospecting should be covered from public funds. Their results can be presented to investors for detailed exploration and mining.
Rocznik
Strony
237--247
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Karpacki, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków, boguslaw.bak@pgi.gov.pl
Bibliografia
 • [1] BĄK B., RADWANEK-BĄK B., 2008 — Baza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrady A-4 i drogi szybkiego ruchu S-19. Pr. Nauk. Inst. Górn. PWroc., 121: 13–18.
 • [2] BĄK B., PIOTROWSKA A., RADWANEK-BĄK B., 2009 — Wpływ budowy autostrad na wydobycie kopalin okruchowych ze źródeł lokalnych na przykładzie poznańskiego odcinka autostrady A-2. Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc., 125: 11–18.
 • [3] BILANS gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2004–2008. IGSMiE PAN, Kraków.
 • [4] BILANS zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce: 1990–2008. Państw. Instyt. Geol., Warszawa.
 • [5] GDDKiA — strona internetowa: http://www.gddkia.gov.pl.
 • [6] GALOS K., 2009 — Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 r. Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc., 125: 45–61.
 • [7] GIENTKA M., MIDAK A., SILIWOŃCZUK Z., 1980 — Ocena Bazy surowcowej kruszywa naturalnego w otoczeniu aglomeracji warszawskiej (Podsumowanie wyników akcji „Żwir dla Warszawy”). Centr. Arch. Geol., Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [8] NIEĆ M., RADWANEK-BĄK B., 2009 — Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju. Prz. Geol., 57: 7, 591–600.
 • [9] PIOTROWSKA A., 2009 — Złoża naturalnych piasków i żwirów, zasoby, wydobycie, obrót międzynarodowy. Sur. Masz. Bud., 4: 8–12.
 • [10] RADWANEK-BĄK B., 2008 — Dostępność terenów złożowych jako podstawowy warunek racjonalnej gospodarki złożami. Górn. Odkr., 50, 2/3:19–24.
 • [11] SILIWOŃCZUK Z., 1985 — Geologiczno-złożowe warunki występowania kruszywa naturalnego w Polsce. Pr. Inst. Geol., 113.
 • [12] SZRAJBER W., 2005 — Orientacyjne zapotrzebowanie na materiały budowlane do budowy autostrad. W: Trendy w okresie ostatniego dziesięciolecia w wydobyciu, zasobach oraz eksporcie i imporcie kruszyw w Polsce w perspektywie zapotrzebowania na te surowce przy budowie dróg i autostrad. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Uwagi
PL
Artykuł w Część 4, Rozwój infrastruktury w Polsce a surowce pospolite
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-35bb099d-fe7a-4e0a-8b49-c48ea21d282e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.