Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-35689e55-d2d6-4234-b058-c236b8c950c6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przewozy ładunków niebezpiecznych na obszarach miejskich

Autorzy Mężyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport of dangerous goods in urban areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Materiały niebezpieczne różnego pochodzenia, np. paliwa, produkty chemiczne czy odpady biologiczne, stanowią rosnącą grupę ładunków w towarowym transporcie samochodowym. W związku z lokalizacją zakładów produkcyjnych, a także potrzebami indywidualnych odbiorców, ładunki takie często są przewożone przez tereny zurbanizowane. Stwarza to potencjalne zagrożenie dla ludności i powinno być uwzględnione w logistyce dostaw w miastach. W artykule syntetycznie przedstawiono zasady przewozu ładunków niebezpiecznych, wynikające z międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych. Celem artykułu jest analiza istniejących ograniczeń i wymagań stawianych wobec dostaw ładunków niebezpiecznych w miastach.
EN Dangerous materials of various kinds, eg. fuels, chemical products or biological waste are a growing group of cargo in freight road transport. Due to the location of plants, as well as the needs of individual consumers, these goods are often transported through urban areas. This poses a potential threat to the inhabitants and should be therefore included in the delivery logistics. The article briefly presents the rules for the carriage of dangerous goods, under international and national legislation. The aim of the article is to analyze the existing requirements for the delivery of dangerous goods in cities.
Słowa kluczowe
PL ładunek niebezpieczny   transport materiałów niebezpiecznych   bezpieczeństwo transportu drogowego   aglomeracja miejska   regulacje prawne w transporcie  
EN dangerous goods   transportation of hazardous materials   transport security   urban agglomeration   transport law  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1637--1642
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mężyk, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Bomba J.: Transport ładunków niebezpiecznych,[w:] D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.): Podręcznik spedytora, Tom 2, s.487, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011
2. Broszkiewicz R., Gajek A.: Zagadnienie kontroli transportu drogowego towarów niebezpiecznych, „Bezpieczeństwo pracy”, 2011.
3. Jarmuziewicz T.: Odpowiedź sekretarza stanu w MTBiGM na interpelację nr 3322 w sprawie wyników kontroli NIK w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Warszawa, dn. 20 sierpnia 2012, www.sejm.gov.pl.
4. Mężyk A.: Edukacja kierujących pojazdami jako metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Logistyka” nr 4/2015.
5. Pająk J., Krygier E.: Transport materiałów niebezpiecznych, www.safetyandsecurity.pl
6. Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami).
7. Raport o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2013 r., www.gios.pl.
8. Sprawozdanie z działalności Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych za rok 2015, www.chemikalia.gov.pl,
9. Urban J., Szylar K.: Bezpieczeństwo przy transporcie towarów niebezpiecznych. TRANSLOGISTICS 2014, www.translogistics.pl
10. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR, www.mi.gov.pl.
11. Wykonywanie zadań przez administracje publiczną w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, Informacja o wynikach kontroli NIK, Warszawa 2012.
12. www.theta-doradztwo.pl/oferta/transport
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-35689e55-d2d6-4234-b058-c236b8c950c6
Identyfikatory