Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3511d3c3-4ba7-4d3c-9df6-380268d07444

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Studium nad efektywnością mechanizmów wspierających na przykładzie wysokosprawnej kogeneracji węglowej

Autorzy Sołtysik, M.  Mucha-Kuś, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of regulations on market efficiency from the viewpoint of high-efficiency cogeneration
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE APE’13 (XVI ; 12-14.06.2013 ; Jurata, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmu, pozwala na dokonanie analiz zasadności wsparcia, ocenę jego wpływu na rozwój podsektora, szczegółową analizę kosztów oraz przeprowadzenie wnioskowania w zakresie kontynuacji mechanizmu. W referacie przedstawione zostały na tle genezy wprowadzenia systemu wsparcia, wyniki analiz wolumetryczno-cenowych, bieżące trendy, ocena bilansu praw majątkowych w systemie, próba oceny zachowania uczestników rynku oraz problematyka legislacyjna w przedmiotowym zakresie.
EN Formation of common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic low and adopt market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several years of functioning such mechanism allow to: analyze those regulations and their impact on sub-sector development, make a deep cost analysis and discuss its continuation in the future as well. Taking into account the background of implementation of EU regulations, this paper presents the results of volumeprice estimations, current trends, evaluation of property rights regulated in the system, the analysis of market participants behaviors, as well as legal issues within this cont.
Słowa kluczowe
PL system wsparcia   kogeneracja   efektywność  
EN cogeneration   energy efficiency  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2013
Tom Nr 33
Strony 47--50
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Sołtysik, M.
autor Mucha-Kuś, K.
Bibliografia
1. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG.
2. Raport oceniający postęp osiągnięty w zwiekszaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej, Monitor Polski Nr 1 Poz.12 – załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r.
3. Stenogram z 29-go posiedzenia Sejmu w dniu 5 grudnia 2006 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późniejszymi zmianami).
5. Sprawozdania z działalności Prezesa URE za lata 2007 – 2011, Biuletyny Urzędu Regulacji Energetyki
6. http://www.polpx.pl/pl/155/raporty-miesieczne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3511d3c3-4ba7-4d3c-9df6-380268d07444
Identyfikatory