Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-350dd580-7a3d-48ac-bab0-eb14ee4f2f8e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Brak zawodowych kierowców zagrożeniem dla przedsiębiorstw transportu drogowego

Autorzy Walendzik, M.  Nowacki, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Lack of professional drivers as threat for road transport companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały problemy związane z niedoborem zawodowych kierowców oraz wpływ tego problemu na branżę transportową oraz gospodarkę. Przedstawiono także przyczyny niedoboru kierowców zawodowych oraz stan transportu, który jest jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania państwa, Unii Europejskiej oraz Europy. Zaprezentowano dane statystyczne dotyczące liczby zatrudnionych w transporcie, wielkości przewożonych towarów i osób oraz omówiono zasady zatrudniania cudzoziemców.
EN Paper discussed the problems of lack professional drivers and the impact of mentioned aspect on transport sector and economy. The reason of lack drivers and transport condition is the key functioning area of Poland Republic, European Union and Europe were stressed. Furthermore the statistics data referring employed number of personnel in transport and dimensions of persons and goods carried as well as rules of employing foreigners.
Słowa kluczowe
PL kierowca zawodowy   przedsiębiorstwo transportowe   zagrożenia  
EN professional driver   transport company   hazards  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1803--1808, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Walendzik, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Telematyki Transportu, Pracownia Wdrażania i Eksploatacji Systemów Informatycznych, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, malgorzata.walendzik@its.waw.pl
autor Nowacki, G.
Bibliografia
1. Dziennik Gazeta Prawna, nr 217 z dnia 9 listopada 2016, https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/816,9-listopada16-nr-217.html.
2. GUS, Transport, wyniki działalności w 2016 r., Warszawa, 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2016-r-,9,16.html.
3. Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, 22 marca 2017 roku. https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/Inf.%20zatrudnianie%20cudzoziemcow%2003.17.pdf.
4. Raport PwC, „Rynek pracy kierowców w Polsce", przygotowany na zlecenie i we współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, 07.11.2016, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/rynek-pracy-kierowcow-w-polsce-raport-pwc.html.
5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE parlamentu Europejskiego i Rady. Dz. U. UE L 74, 19.3.2016, p. 8-27.
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. Dz. U. UE L 300, 14.11.2009, p. 51-71.
7. Statistics, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics. 17 May, 2017.
8. Statistics, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/, 5 June, 2017.
9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, Dz. U z 2016 r. poz. 1935).
10. Zestawienia statystyczne ze stron internetowych: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (http://mib.gov.pl), Głównego Inspektora Transportu Drogowego (http://www.gitd.gov.pl), Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (http://www.zmpd.pl).
11. https://moto.wp.pl/w-polsce-brakuje-100-tys-kierowcowciezarowek-a-chetnych-nie-ma-6100998483550849a.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-350dd580-7a3d-48ac-bab0-eb14ee4f2f8e
Identyfikatory