Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-34e8318a-e29f-400e-8d20-916aa2b5db7b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wstępne badania odporności na starzenie tworzyw wykorzystywanych w konstrukcji hełmów strażackich

Autorzy Pieniak, D.  Walczak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preliminary studies on the aging resistance of the materials use in the construction of fireman’s helmets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konstrukcja współczesnych hełmów strażackich wykonana jest w większości z tworzyw sztucznych - głównie termoplastów i ich kompozytów. Tworzywa sztuczne nie mają odpowiedników w surowcach naturalnych,ale ze względu na właściwości fizyczne, konstrukcyjne, a zwłaszcza technologiczne stosowane są w konstrukcji ochron osobistych. Materiały te cechuje stosunkowo niewysoka cena, wysoka trwałość oraz lekkość. Tworzywa te są jednak wrażliwe na działanie czynników naturalnych środowiska eksploatacji, tj. promieniowania słonecznego, temperatury, wilgoci. Z punktu widzenia użytkownika wyrobów z udziałem tworzyw sztucznych lub ich kompozytów m.in. hełmów strażackich, ubrań specjalnych, proces fotodegradacji jest szczególnie istotny. Światło słoneczne zawiera szeroki zakres promieniowania widzialnego i nadfioletowego, powodujące niekorzystne zmiany we właściwościach polimerów. Ponadto niektóre tworzywa stosowane w ochronach osobistych np. poliamid z dodatkiem włókien szklanych, cechuje wrażliwość na oddziaływanie wody i wilgoci. Absorpcja wody i wilgoci przez niektóre materiały prowadzi do pogorszenia właściwości mechanicznych. W celu oceny wpływu starzenia UV na mechaniczne właściwości kompozytów polimerowych, wykonano badania twardości i odporoności na zarysowanie.
EN The construction of modern fireman’s helmets is mostly made of polymers - primarily of thermoplastics and their composites. Polymers do not correspond to natural raw materials, but due to their physical, structural, and technological properties are used in the construction of personal protective equipment. These materials are characterised by a relatively low price, high durability and low weight. However, these materials are sensitive to exposure to natural factors of maintenance, i.e. sunlight, temperature and humidity. From the point of view of a user of the products with polymers and their composites i.a. fireman’s helmets, special clothes, the photodegradation process is particularly important. Sunlight contains a broad range of visible and ultraviolet radiation, causes adverse changes in properties of polymers. In addition, some materials which are used in personal protective equipment e.g. polyamide with addition of glass fibers are sensitive to water and humidity. The absorption of water and humidity by materials leads to degradation of the mechanical properties. In order to determinate the influence of UV aging on mechanical properties of polymer composites, hardness and scratch tests were performed.
Słowa kluczowe
PL starzenie UV kompozytów polimerowych   scratchtest   hełm strażacki  
EN UV aging of polymer composites   scratchtest   fireman’s helmet  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 130--133
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pieniak, D.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Zakład Mechaniki Stosowanej
autor Walczak, A.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Zakład Mechaniki Stosowanej
Bibliografia
1. Gnatowski A. Badania wpływu wygrzewania i starzenia promieniami UV na strukturę kompatybilizowanych mieszanin PP/PA 6. „Polimery” 2011, 56, nr 2.
2. Bełzowski A. Metoda oceny stopnia uszkodzenia kompozytów polimerowych. Kompozyty (Composites) 2002, nr 4.
3. Szumniak J., Smoczyński Z., Szcześniak K. Starzenie polimerowych kompozytów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 1.
4. Ciekot Z. Bezpieczeństwo techniczne w użytkowaniu wojskowych pojazdów mechanicznych. „Logistyka” 2014, nr 5.
5. Jachowicz T., Krzyżak A. Wpływ starzenia naturalnego na wybrane właściwości rur z polietylenu. „MOTROL” 2009, nr 11c.
6. Gnatowski A., Chyra M., Baranowski W. Badania właściwości termomechanicznych i morfologii rur z polietylenu poddanych procesowi starzenia za pomocą promieniowania UV. „Polimery”, 2014, 59, nr 4.
7. Pieniak D., Oszust M., Kamocka-Bronisz R. Influence of conditioning on the bending characteristics of material samples used for fire helmets production. „Proceedings of the Institute of Vehicles” 2015, nr 3.
8. Chronowska-Przywara K., Kot M. Wpływ parametrów badań na deformację i pękanie układu powłoka-podłoże w wyniku próby zarysowania. “Tribologia: tarcie, zużycie, smarowanie” 2014, nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-34e8318a-e29f-400e-8d20-916aa2b5db7b
Identyfikatory