PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Current ventilation and air quality problems against historical solutions

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper describes the issue of ventilation and air quality in buildings with reference to regular tightening of heating standards. The purpose of the work is to show the risks related to excessive insulation of buildings, which is thought to have a negative influence on users’ well-being and health. The development of issues related to thermal comfort has often led to erroneous solutions. As a result, problems such as “Sick Building Syndrome” and “Building Related Illness” has developed in the recent history, whereas in the long history of the ‘art of construction’, there existed a number of solutions beneficial for users’ health. This issue serves as a pretext for the presentation of former solutions, gradually improved on the basis of the observation of nature, physical phenomena, predecessors’ experiences, creative thinking and intuition. They were used for ages and have become a basis for today’s architectural solutions, although some of them have been forgotten or eliminated by higher and higher normative requirements. In the paper, the author asks the following research question: Do modern legal instruments and standards provide an effective guarantee of high quality of internal air and heat comfort of buildings? Is there an alternative development path for these issues?
PL
Praca podejmuje zagadnienia wentylacji i jakości powietrza w budynkach w związku ze stałym zaostrzaniem norm cieplnych. Celem pracy jest pokazanie zagrożeń związanych z przesadnym uszczelnianiem budynków, w którym to upatruje się negatywnego wpływu na samopoczucie, a nawet zdrowie użytkowników. Rozwój zagadnień związanych z komfortem termicznym prowadził niekiedy do błędnych rozwiązań. Ich skutkami były w nieodległej historii „Sick Building Syndrom” oraz „Building Related Illness”, a przecież w długiej historii „sztuki budowania” występuje szereg rozwiązań sprzyjających zdrowiu użytkowników. Temat jest pretekstem do przedstawienia dawnych rozwiązań, doskonalonych stopniowo na bazie obserwacji przyrody, zjawisk fizycznych, doświadczeń poprzedników, twórczego myślenia oraz intuicji. Stosowane przez wieki stały się podstawą dla rozwiązań dzisiejszej architektury, choć niektóre z nich zostały zapomniane, bądź wyeliminowane poprzez podnoszone coraz wyżej wymagania normatywne. W artykule autor zadaje pytania badawcze: Czy współczesne akty prawne i normatywy stanowią skuteczną gwarancję jakości powietrza wewnętrznego i komfortu cieplnego budynków? Czy istnieje alternatywna droga rozwoju tych zagadnień?
Rocznik
Strony
29--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Barnaś J.; Efektywność termiczna i akustyczna podwójnych fasad (Thermal and acoustic effectiveness of double façades). Part 1. Świat szkła, No.9, 2013, p.20-22, 24.
 • [2] Benyus J.; Biomimicry: Innovation Inspired By Nature, Harper Perennial, New York, 2002.
 • [3] Borusiewicz W.; Budownictwo murowane w Polsce. Zarys sztuki strukturalnego kształtowania do końca XIX wieku (Brick construction in Poland. An outline of the art of structural shaping by the end of the 19th century), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw – Krakow, 1985.
 • [4] Caronia G., Noto V.; La Cuba di Palermo, Arabi e Normanni nel XII secolo (La Cuba in Palermo, Arabs and Normans in the 12th century), Palermo, 1989.
 • [5] Fathy H.; Natural Energy and Vernacular Architecture, The University of Chicago Press, Chicago, 1986.
 • [6] Guardigli L.; Dallo storico rapporto naturale con il luogo alla consapevolezza ambientale di oggi (From the historical relationship with the place to the rise of environmental awareness today), Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 2012. http://dx.doi.org/10.6092/unibo/amsacta/3574.
 • [7] Łużyniecka E.; Architektura klasztorów cysterskich (The architecture of Cistercian monasteries), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw 2002.
 • [8] Niezabitowska E.; Budynek inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego (Intelligent building. Volume I. User’s needs versus intelligent building standard), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.
 • [9] Palladio A.; Cztery księgi o architekturze (The Four Books on Architecture). PWN, Warsaw, 1955.
 • [10] Radziewicz-Winnicki R.: Wybrane zagadnienia energooszczędności w architekturze sakralnej w ujęciu historycznym (Selected issues of energy efficiency in sacral architecture from a historical perspective), doctoral thesis at the Faculty of Architecture of Silesian University of Technology, typescript, Gliwice, 2005.
 • [11] Reato E.; Costozza. Territorio immagini e civilta nella storia della Riviera Berica Superiore (Costozza. Territory and civilization in the history of the Riviera Berica), Stocchiero Editrice, Vicenza, 1984.
 • [12] Ritchie R.; A treatise on ventilation: natural and artificial, Locwood & co., London, 1862.
 • [13] Rybczyński W.; Dom. Krótka historia idei (House. A short history of the idea) Warsaw 1996.
 • [14] Szolginia W.; Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, architektura i budownictwo (Illustrated history for everyone, architecture and construction), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw, 1991.
 • [15] Zabiegała B., Partyka M., Namieśnik J.; Jakość powietrza wewnętrznego – analityka i monitoring (The quality of internal air – analysis and monitoring) in: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym (New horizons and challenges in environmental analysis and monitoring), CEEAM, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology, 2003, p.540-562.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-34af6abc-d790-494f-a1a2-8774180aea03
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.