Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-34986e2f-b65e-4c92-bb87-0bf2bc9bcfa4

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Projektant jako wyłączny podmiot uprawniony do pełnienia nadzoru autorskiego w świetle aktualnego orzecznictwa

Autorzy Smarż, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Designer as an exclusive entity authorized to perform author's supervision in the scope of current case law
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Jednak interpretacja tego zapisu budzi wątpliwości w praktyce, co skutkuje powierzaniem pełnienia tej funkcji projektantom niebędącym autorami projektu. Omówiono ostatnie orzeczenia, które sprzyjają przyjęciu i ujednoliceniu stosowania praktyki w kierunku zastrzeżenia możliwości pełnienia nadzoru autorskiego wyłącznie przez autora projektu.
EN The provisions of the Building law act oblige the designer to perform author's supervision. But the interpretation of this clause raises doubts in practice, which results in the assignment of this function to designers who are not authors of the project. Recent rulings have been discussed that encourage the adoption and unification of the practice in the reservation of the possibility of performing author's supervision exclusively by the author of the project.
Słowa kluczowe
PL nadzór autorski   przepis prawny   projektant  
EN author's supervision   legal regulation   designer  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 1
Strony 39--41
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Smarż, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Bibliografia
[1] DzU z 2017 r., poz. 1332. Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., IV CSK 201/11, Legalis Numer 480486.
[2] Por. art. 20 ust. 1 p. 4) Prawa budowlanego.
[3] Chodzi o projektanta wskazanego na stronie tytułowej projektu budowlanego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. DzU z 2012 r., poz. 462.
[4] Legalis Numer 428717.
[5] Kępiński M.: Umowa prawa autorskiego, [w:] J. Barta (red.): Prawo autorskie. Warszawa 2008.
[6] Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. KIO 1664/11.
[7] Legalis Numer 458466.
[8] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. DzU z 2017 r. poz. 880.
[9] Dz.U. z 2017 r., poz. 1332.
[10] Goliński W.: Nadzór autorski projektanta. "Rzeczpospolita", nr 2/1999.
[11] Legalis Numer 350745.
[12] Legalis Numer 755690.
[13] Kuliński M.: Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Warszawa 2016.
[14] Legalis Numer 1245563.
[15] Dessoulavy-Śliwiński J. [w:] Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, wyd. 5., Warszawa 2013, s. 282.
[16] Legalis Numer 1554911.
[17] Szczególnie z przepisów: art. 12 ust. 1 p. 1, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 p. 4, art. 44 p. 3 i art. 95 p. 5 ustawy.
[18] Legalis Numer 1275607.
[19] Legalis Numer 1554941.
[20] Por. wyrok WSA z dnia 30 listopada 2005 r., VII SA/Wa 641/05, Legalis Numer 273593.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-34986e2f-b65e-4c92-bb87-0bf2bc9bcfa4
Identyfikatory