Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3445f990-5260-4003-a28c-f2dc2981c1da

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Odpady komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania jako źródło wodorozpuszczalnej frakcji wybranych pierwiastków

Autorzy Tabak, M.  Bobowiec, A.  Bik-Małodzińska, M.  Filipek-Mazur, B.  Gruszka, P. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Municipal waste after mechanical-biological treatment as a source of water-soluble fraction of selected elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania właściwości chemicznych wodnych wyciągów pozyskanych ze stabilizatów otrzymanych w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Porównanie stanowiły wyciągi uzyskane z odpadów po mechanicznym przetworzeniu i z kompostów. Wszystkie odpady wykazywały alkaliczny charakter. Stabilizaty wykazywały średnie zasolenie w porównaniu z pozostałymi materiałami. Stabilizaty cecho wały się najmniejszą średnią zawartością wodorozpuszczalnej frakcji węgla organicznego. Oznaczone w wyciągach ze stabilizatów średnie zawartości P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cr i Ni były o 27-81% mniejsze niż w odpadach po mechanicznym przetworzeniu. W porównaniu z wyciągami z kompostów, wyciągi ze stabilizatów cechowały się o 0,3–464% większą średnią zawartością wodorozpuszczalnej frakcji Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Mn, Cr i Ni, a mniejszą o 56-85% średnią zawartością P, K i Fe.
EN Seven municipal wastes after mech. and biol. stabilization (grain size up to 20 mm) were dried, mech. disintegrated and extd. with redistd. H2O. The exts. were studied for pH, elec. condy., and contents of org. C and 13 elements. The results were compared with only mech. treated wastes and composts. The stabilized wastes had medium salinity and lowest content of water-soluble fraction of org. C. The contents of P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cr and Ni in the exts. were lower by 27-81% in relation to the only mech. treated waste but higher (by 0.3-464%) contents of Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Mn, C and Ni than the exts. obtained from compost. The stabilized waste had also lower content of H2O-sol. fraction of P, K and Fe (by 56-85%) than the compost.
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   stabilizaty   MBP  
EN municipal wastes   stabilized waste   MBT  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1921--1924
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab.
Twórcy
autor Tabak, M.
  • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, monika.tabak@urk.edu.pl
autor Bobowiec, A.
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor Bik-Małodzińska, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Filipek-Mazur, B.
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor Gruszka, P.
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dn. 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach, Dz.U. 2016, poz. 1987.
[2] Infrastruktura komunalna w 2010, GUS, Warszawa 2011.
[3] Infrastruktura komunalna w 2016, GUS, Warszawa 2017.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz. Urz. Unii Europejskiej L 312, 3.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Dz.U. 2016, poz. 765.
[6] https://www.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/BAT_dla_gospodarowania_odpadami.pdf, dostęp 14 sierpnia 2018 r.
[7] A. Generowicz, Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Banach, Przem. Chem. 2011, 90, nr 5, 747.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dz.U. 2012, poz. 1052.
[9] A. Jędrczak, Przegl. Komunalny 2013, Technologie dla RIPOK-ów, 2s, 18.
[10] Z. Kowalski, A. Generowicz, A. Makara, Przem. Chem. 2012, 91, nr 5, 811.
[11] http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/206564, dostęp 14 sierpnia 2018 r.
[12] http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WTbref_1812.pdf, dostęp 14 sierpnia 2018 r.
[13] http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT_Final_Draft1017.pdf, dostęp 14 sierpnia 2018 r.
[14] M.C.Z. Moturi, M. Rawat, V. Subramanian, Environ. Monit. Assess. 2004, 95, nr 1-3, 183.
[15] M. Dębicka, M. Żygadło, J. Latosińska, Proc. ECOpole 2014, 8, nr 1, 141.
[16] PN-EN 12457-2, Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów.
[17] S. Baran, R. Turski, Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków, Wyd. AR w Lublinie, Lublin 1999.
[18] D. Said-Pullicino, F.G. Erriquens, G. Gigliotti, Bioresour. Technol. 2007, 98, nr 9, 1822.
[19] J. Kujawska, M. Pawłowska, K. Wójcik, S. Baran, G. Żukowska, A. Pawłowski, Roczn. Ochr. Środ. 2016, 18, 709.
[20] C. Cunha-Queda, P. Alverenga, A. Nobre, A. de Varennes, Compost Sci. Util. 2010, 18, nr 2, 89.
[21] T. Ciesielczuk, G. Kusza, Ochr. Środ. Zasobów Naturalnych 2009, 41, 347.
[22] J.H. Park, D. Lamb, P. Paneerselvam, G. Choppala, N. Bolan, J.W. Chung, J. Hazard. Mater. 2011, 185, nr 2-3, 549.
[23] J. Drozd, M. Linczar, J. Bekier, Roczn. Glebozn. 2009, 60, nr 3, 67.
[24] S. Myszograj, Inż. Ochr. Środ. 2011, 14, nr 3, 281.
[25] D. Boruszko, Roczn. Ochr. Środ. 2013, 15, 1787.
[26] K. Gondek, M. Kopeć, Acta Agrophys. 2012, 19, nr 3, 527.
[27] K. Gondek, Acta Agrophys. 2006, 8, nr 4, 825.
[28] S. Mor, K. Ravindra, R.P. Dahiya, A. Chandra, Environ. Monit. Assess. 2006, 118, nr 1-3, 435.
[29] A.I. Tałaj, Roczn. Ochr. Środ. 2014, 16, 404.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3445f990-5260-4003-a28c-f2dc2981c1da
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.21