Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-34275aff-81ce-4d1a-981d-be8c0b279c56

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Współczynniki aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim w układach ciecz jonowa bis(trifluoro-metylo-sulfonylo)imid 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy + alkohole

Autorzy Marciniak, A. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Activity coefficients at infinite dilution for alcohols in the 1-hexyl-3-methyl-imidazolium bis(trifluoromethyl-sulfonyl)imide ionic liquid
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyznaczono współczynniki aktywności w układach bis(trifluoro-metylo-sulfonylo)imid 1-heksylo- 3-metyloimidazoliowy ([hmim][NTf₂]) + alkohole pierwszorzędowe (od metanolu do heksanolu) w temp. 298,15–348,15 K. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono nadmiarową entalpię, entropię oraz entalpię swobodną w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim oraz współczynniki podziału badanych związków pomiędzy fazę ciekłą (ciecz jonowa) i gazową (gaz nośny).
EN Activity coeffs. of 6 aliph. alcs. on formula Me(CH₂)nOH (n = 0–5) in the 1-hexyl-3-methyl-imidazolium bis(trifluoromethyl-sulfonyl)imide were detd. at infinite dilution by inverse gas chromatog. at 298,15–348,15 K. The basic thermodynamic functions (partial molar excess Gibbs energy, enthalpy and entropy) at infinite diln. were calcd. over the whole temp. range. Addnl., the gas-liq. partition coeffs. were also found. The activity coeffs. and gas-liq. partition coeffs. increased with the increasing alc. chain length but decreased with increasing temp. The Gibbs energy and enthalpy increased also with increasing alc. chain length.
Słowa kluczowe
PL ciecze jonowe   IL   współczynniki aktywności  
EN ionic liquids   IL   activity coefficients  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2017
Tom T. 96, nr 4
Strony 766--769
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Marciniak, A.
  • Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, andrzej.marciniak@pw.edu.pl
Bibliografia
[1] M. Freemantle, An introduction to ionic liquids, RSC Publishing, 2010.
[2] M.A.A. Rocha, C.F.R.A.C. Lima, L.R. Gomes, B. Schroeder, J.A.P. Coutinho, I.M. Marrucho i in., J. Phys. Chem. B 2011, 115, 10919.
[3] J.M. Crosthwaite, M.J. Muldoon, J.K. Dixon, J.L. Anderson, J.F. Brennecke, J. Chem. Thermodyn. 2005, 37, 559.
[4] M. Galiński, A. Lewandowski, I. Stępniak, Electrochim. Acta 2006, 51, 5567.
[5] T.M. Letcher, A. Marciniak, M. Marciniak, U. Domańska, J. Chem. Thermodyn. 2005, 37, 1327.
[6] D.H. Everett, Trans. Faraday Soc. 1965, 61, 1637.
[7] A.J.B. Cruickshank, M.L. Windsor, C.I. Young, Trans. Faraday Soc. 1966, 62, 2341.
[8] Design Institute for Physical Properties (sponsored by AIChE), DIPPR Project 801 – Full Version 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpDIPPRPF7/dippr-project- -801-full/dippr-project-801-full.
[9] B.E. Poling, J.M. Prausnitz, Properties of gases and liquids, McGraw-Hill Publishing, 2001.
[10] R. Kato, J. Gmehling, J. Chem. Thermodyn. 2005, 37, 603.
[11] D. Tiegs, J. Gmehling, A. Medina, M. Soares, J. Bastos, P. Alessi, I. Kikic, Activity coefficients at infinte dilution. Chemistry Data Series 1986, t. 9, cz. 1, 586.
[12] J. Łachwa, P. Morgado, J.M.S.S. Esperança, H.J.R. Guedes, J.N. Canongia Lopes, L.P.N. Rebelo, J. Chem. Eng. Data 2006, 51, 2215.
[13] J.M. Crosthwaite, S.N.V.K. Aki, E.J. Maginn, J.F. Brennecke, J. Phys. Chem. B 2004, 108, 5113.
[14] J.M. Crosthwaite, S.N.V.K. Aki, E.J. Maginn, J.F. Brennecke, Fluid Phase Equilib. 2005, 228–229, 303.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-34275aff-81ce-4d1a-981d-be8c0b279c56
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2017.4.13