Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33a0646e-f288-498b-95e6-6dac9b13de91

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wpływ działalności inwestycyjnej na obroty ładunkowe portu w Szczecinie

Autorzy Filina-Dawidowicz, L.  Jutrzonka, A.  Mielnik, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of investment activity on cargo turnover of Szczecin port
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej portu w Szczecinie oraz określenie jej wpływu na kształtowanie się ilości i struktury obrotów ładunkowych portu. W artykule przeanalizowano przeładunki portu w Szczecinie w latach 2005-2014. Przedstawiono najważniejsze zrealizowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury i wyposażenia portu w tym okresie w odniesieniu do wybranych grup ładunków. Przeanalizowany zostaw wpływ zrealizowanych inwestycji na obroty ładunkowe portu. Ponadto, wskazano „wąskie gardła” w zakresie infrastruktury mogące zakłócić sprawne funkcjonowanie portu. Zwrócono uwagę na potrzebę włączenia szeregu działań w plany inwestycyjne szczecińskiego portu.
EN The objective of this paper is analysis and accessment of the investment activity of Szczecin port and determine the impact of these investments on shaping of amount and structure of port’s cargo turnover. In the paper cargo handling in Szczecin port in 2005-2014 years was analysed. The most important carried out and under construction investments in port’s infrastructure and equipment development with reference to chosen cargo groups during specified period were described. The influence of implemented investments on port’s cargo turnover was analysed. Moreover, "bottlenecks" in the infrastructure which create barriers at port functioning were indicated. Attention was paid to some activities which can be included into investment plans of the Szczecin port.
Słowa kluczowe
PL port morski   inwestycje   obroty ładunkowe   strategia rozwoju   wąskie gardło  
EN seaport   investments   cargo turnover   development strategy   bottleneck  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2016
Tom nr 3
Strony 97--105, CD1
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Filina-Dawidowicz, L.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Jutrzonka, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Mielnik, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
[1]Dane wewnętrzne Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin, 2015.
[2]Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Wiktorowska-Jasik A., Zintegrowany transport wodny i lądowy,Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,Szczecin 2014, s. 133.
[3]Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich – zarządzanie, organiza-cja, eksploatacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 50.
[4]Montwiłł A., Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej, „Logistyka”,nr 1/2011, s. 16.
[5]Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu Sp.z o.o., Warszawa 2013, s. 84.
[6]12,5 m dla Szczecina. Otwórzmy port dla większych statków, pod red. Goryczko E., Jasiunas T.,Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Szczecin 2009.
[7]http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,121420,17408389,Musza_zamknac_kolejny_most__Jest_sza-nsa__ze_powstanie.html (dostęp: 15.06.2015).
[8]http://orlengaz.pl (dostęp:18.06.2015).
[9]http://szczecinbiznes.pl/informacje/Bulk-Cargo-juz-skladuje-w-nowym-elewatorze-_2666 (dostęp:15.07.2015).
[10]http://www.bulkcargo.com.pl/index2.php?lng=pl&mod=port&cid=1&sid=36 (dostęp: 20.06.2015).
[11]http://www.cronimet.com.pl/pl/aktualnosci/wbicie-lopaty (dostęp:15.06.2015).
[12]http://www.elewator-ewa.szczecin.pl/historia.html (dostęp: 16.06.2015).
[13]http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/szczecin-wiadukt-kolejowy-nad-ulica-gdanska-to-waskie-gardlo-41249.html (dostęp: 17.06.2015).
[14]http://www.port.szczecin.pl/ - strona internetowa ZMPSiŚ (dostęp: 15.06.2015).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33a0646e-f288-498b-95e6-6dac9b13de91
Identyfikatory