Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33998eea-310d-424b-b46f-363ee435584d

Czasopismo

Modelowanie Inżynierskie

Tytuł artykułu

Wpływ oporów ruchu w przegubach układu zmiany wysięgu żurawia samojezdnego na jego drgania poprzeczne

Autorzy Sochacki, W.  Bold, M. 
Treść / Zawartość http://www.kms.polsl.pl/mi/
Warianty tytułu
EN Influence of movement resistance in the supports on transverse vibration of the truck crane radius change system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań tłumionych układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego. Dyssypacja energii w czasie zmiany wysięgu następuje na skutek oporów ruchu w miejscach mocowania siłownika i wysięgnika do ramy obrotowej żurawia. Miejsca te zamodelowano jako podpory przegubowe z rotacyjnymi tłumikami wiskotycznymi i rotacyjnymi sprężynami o charakterystyce liniowej. W pracy obliczono wartości własne układu przy jego zmiennej geometrii i wybranych wartościach współczynników tłumienia oraz sztywności sprężyn. Porównano wpływ w/w współczynników na tłumione częstości drgań i stopień zaniku amplitud drgań.
EN In the present work, the problem of transverse damping vibration of truck crane radius change system was formulated and solved. The energy dissipation during changes in overhang is a result of taken into account the movement resistance in the supports of the cylinder and crane boom to the bodywork frame of the crane. Those supports were modelled by the rotational viscous damper and rotational spring with linear characteristic. In this work the results of numerical research taking into consideration influence of changes in geometry of the system and the variable values of damping coefficient and spring rigidity coefficient were presented. The influence on the damped vibration frequency and the degree of vibration amplitude decay of both coefficients were presented.
Słowa kluczowe
PL drgania tłumione   tłumiki drgań   żuraw samochodowy  
EN damped vibrations   telescopic crane boom   truck crane  
Wydawca Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice
Czasopismo Modelowanie Inżynierskie
Rocznik 2016
Tom T. 27, nr 58
Strony 123--131
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Sochacki, W.
autor Bold, M.
Bibliografia
1. Posiadała B.: Modelowanie, identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych. Warszawa: WNT, 2005.
2. Sochacki W.: The dynamic stability of a laboratory model of a truck crane. „Thin-Walled Structures” 2007, Vol. 45, p. 927–930.
3. Geisler T.: Analiza drgań swobodnych układu nośnego żurawia samochodowego DST-0285 z uwzględnieniem zmiany konfiguracji układu. „Acta Mechanica et Automatica” 2010, nr 1, vol. 4, s. 30-31.
4. Maczyński A.: Pozycjonowanie i stabilizacja położenia ładunku żurawi wysięgnikowych. Bielsko-Biała: Wyd. Nauk. Akad. Tech. – Human., 2005. Rozprawy naukowe 14.
5. Geisler T., Sochacki W.: Modelling and research into the vibrations of truck crane. „Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science” 2011, 1, Vol. 10, p. 49-60.
6. Kilicaslan S., Balkan T., Ider S.K.: Tipping load of mobile cranes with flexible booms. „Journal of Sound and Vibration” 1999, No. 4, Vol. 223, p. 645–657.
7. Sochacki W.: Stateczność dynamiczna dyskretno-ciągłych układów mechanicznych jako modeli maszyn roboczych. Częstochowa: Wyd. Pol. Częstoch., 2008. Seria Monografie nr 147.
8. Chin C., Nayfeh A. H., Abdel-Rahman E.: Nonlinear dynamics of a boom crane. „Journal Vibration Control” 2001, Vol. 7, p. 199–220.
9. Sochacki W., Tomski L.: Free and parametric vibration of the system: telescopic boom-hydraulic cylinder (changing the crane radius). „The Archive of Mechanical Engineering” 1999, 46, p. 257-271.
10. Cekus D., Posiadała B.: Discrete model of vibration of truck crane telescopic boom with consideration of the hydraulic cylinder of crane radius change in the rotary plane. „Automation in Construction” 2008, Vol. 17, p. 245–250.
11. Oliveto G., Santini A., Tripodi E.: Complex modal analysis of flexural vibrating beam with viscous end conditions. „Journal of Sound and Vibration” 1997, Vol. 200, p. 327-345.
12. Sochacki W., Bold M.: Wpływ tłumienia konstrukcyjnego mocowań na drgania układu zmiany wysięgu żurawia. „Modelowanie Inżynierskie” 2013, No. 16, Vol. 47, s. 172-178.
13. Gurgoze M., Erol H.: Dynamic response of a viscously damped cantilever with a viscous end condition, „Journal of Sound and Vibration” 2006, Vol. 298, p. 132–153.
14. Wu J.-S., Chen D.-W.: Dynamic analysis of a uniform cantilever beam carrying a number of elastically mounted point masses with dampers, „Journal of Sound and Vibration” 2000, Vol. 229, p. 549–578.
15. Krenk S.: Complex modes and frequencies in damped structural vibrations. „Journal of Sound and Vibration” 2004, Vol. 270, p. 981–996.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33998eea-310d-424b-b46f-363ee435584d
Identyfikatory