Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3393ca5a-7d1f-428a-bfd7-f459ec8be360

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w procesie przygotowywania oraz realizacji projektu na przykładzie przedsiębiorstwa z branży przemysłu elektromaszynowego – studium przypadku

Autorzy Szczęśniak, B.  Romanowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Spreadsheet application in the process of a project preparation and implementation against an example of an enterprise operating in the electrical machinery production industry – case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie sposobu wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do wspomagania procesów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w zakresie przygotowywania ofert projektowych oraz realizacji projektów w przedsiębiorstwie z branży przemysłu elektromaszynowego. W badanym obszarze zidentyfikowano zarówno rozbudowane, doskonalone przez kolejne lata, narzędzia współpracujące z innymi elementami infrastruktury informatycznej firmy, jak i proste arkusze tworzone w celu realizacji pojedynczych zadań. Zarówno pierwszy, jak i drugi rodzaj narzędzi został opisany w niniejszym opracowaniu. Dla poszczególnych narzędzi omówiono cele oraz sposoby ich wykorzystania. Przy każdy z nich zidentyfikowano elementy arkuszy kalkulacyjnych, które zostały wykorzystane do ich stworzenia.
EN The article addresses results of studies aimed at determination of the manner to apply spreadsheets to support processes connected with information acquisition and processing for the sake of preparation of project proposals and project implementation in an enterprise representing the electrical machinery production industry. In the area studied, one could identify well-developed tools continuously improved throughout years and cooperating with other elements of the company’s IT infrastructure as well as simple worksheets created in order to process individual tasks. Both the former and the latter have been described in this paper. With regard to individual tools, specific objectives and ways to use them have been discussed, and for each of them, spreadsheet elements used to develop the former have been identified.
Słowa kluczowe
PL arkusz kalkulacyjny   komputerowe wspomaganie procesów   procesy informacyjne   zarządzanie projektem  
EN spreadsheet   computer-aided processes   information processes   project  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 214--226
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Szczęśniak, B.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Bartosz.Szczesniak@polsl.pl
autor Romanowska, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
Bibliografia
1 C. Carlberg. Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III. Gliwice: Helion, 2009.
2 Excel Version History. Pobrano z: http://spreadsheetpage.com/index.php/resource /excel_version_history. [Dostęp: 16.02.2015].
3 S. Flanczewski. Excel w biurze i nie tylko. Gliwice: Helion, 2010.
4 M. Jackson, M. Staunton. Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA. Gliwice: Helion, 2004.
5 Z. Klonowski. Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, modele rozwoju i właściwości funkcjonalne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.
6 G. Knight. Excel. Analiza danych biznesowych. Gliwice: Helion, 2006.
7 J. Niezgodziński. „Analiza wrażliwości modelu finansowego inwestycji z wykorzystaniem programu Excel”. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, n.1, 2000. s. 15-19.
8 D.J. Power. „A Brief History of Spreadsheets”, 2014. Pobrano z: http://www.dssre sources.com/history/sshistory.html. [Dostęp: 16.02.2015].
9 B. Szczęśniak. „Arkusz kalkulacyjny w doskonaleniu procesu układania planu zajęć w szkole specjalnej”. R. Knosala (red.). Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010.
10 B. Szczęśniak. „Concept of supportive spreadsheet application in the survey of production departments’ satisfaction with services of maintenance departments”. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 32(104) z. 1.,2012.
11 B. Szczęśniak. „Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania tworzenia dokumentów w procesie produkcji taśm blachy”. W. Biały, K. Midor (red.). Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Gliwice: P.A. Nova S.A., 2013.
12 B. Szczęśniak. „Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania prowadzenia kart kontrolnych Shewarta”. J. Sitko, B. Szczęśniak (red.). Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Jakość i Bezpieczeństwo. Gliwice: P.A. Nova S.A., 2014, s. 208-225.
13 B. Szczęśniak. „Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania metody ABC”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z.50, 2010.
14 B. Szczęśniak, A. Bujanowska. „Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania procesu przeglądów urządzeń w wybranym szpitalu”, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, t. 45, Bydgoszcz: PSZW 2011.
15 B. Szczęśniak, A. Bujanowska. „Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania realizacji procesu diagnostyki oraz napraw w wybranym szpitalu”, W. Biały, J. Kaźmierczak (red.). Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Gliwice: P.A. Nova S.A., 2012.
16 B. Szczęśniak, M. Molenda. „Spreadsheet application supporting the x-r control chart”, Conference Proceedings – 22th Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi), June 3-5, 2013 Horní Lomná, Czech Republic.
17 J. Tyszkiewicz. „Spreadsheet As a Relational Database Engine”, Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of data, Indianapolis, IN, USA – June 06-11, 2010.
18 M. Wichary. „Historia arkuszy kalkulacyjnych – Ćwierć wieku za kratkami”, Chip, no.10, 2004.
19 S. Wilczewski, M. Wrzód. Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko. Gliwice: Helion, 2008.
20 W.L. Winston. Microsoft Excel 2010. Data Analysis and Business Modeling. Third Edition. Washington: Microsoft Press, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3393ca5a-7d1f-428a-bfd7-f459ec8be360
Identyfikatory