Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33759948-97f7-4dab-bfec-fb344aac6680

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Operator usług logistycznych na rynku usług w Polsce

Autorzy Kozerska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 3PL in logistics services market in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z kluczowych elementów sukcesu na rynku logistycznym jest elastyczność odnośnie zarządzania łańcuchem dostaw, wprowadzanie zmian zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów. Elastyczne przystosowanie się do wymogów klienta korzystnie wpływa na budowanie wzajemnych relacji. Operatorzy logistyczni zmuszeni są do zwiększania portfela swoich usług, co uwarunkowane jest koniecznością szybkiego dostosowywania się do wymagań oraz zmian warunków współpracy z klientami. W dłuższej perspektywie wyraźnie nabierze tempa proces outsourcingu usług logistycznych. Firmy będą szukać operatorów logistycznych, mających rozwiązania niezbędne do zarządzania całym przepływem towarów w łańcuchu dostaw, biorąc odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania usług. Szanse na rozwój będą miały firmy oferujące innowacyjne rozwiązania i budujące długookresową strategię współpracy ze swoimi klientami. Skłania to cały szereg firm logistycznych do wprowadzania zmian systemowych, mających na celu lepsze dopasowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Celem niniejszej pracy jest próba oceny rynku usług logistycznych w Polsce, ocena funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju rynku, na którym zauważalny jest popyt z roku na rok.
EN One of the key elements of success in the logistics market is the flexibility regarding supply chain management, changes in line with the growing demands of customers. Flexible adaptation to the customer's requirements is beneficial to build relationships. Logistics operators are forced to increase their portfolio of services, which is conditioned by the necessity to quickly adapt to the requirements of and changes in the terms of cooperation with customers. In the long term, clearly gather pace process outsourcing logistics services. Companies will look for logistics operators, with solutions necessary to manage the entire flow of goods in the supply chain, taking responsibility for the quality and timeliness of service performance. Prospects for development will have a company offering innovative solutions and build long-term strategy of cooperation with its customers. This leads to a whole range of logistics companies to make changes to the system, in order to better fit the changing needs of customers.
Słowa kluczowe
PL usługi logistyczne   firmy logistyczne   3PL  
EN logistic services   logistic firm   3PL   Third Party Logistic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1404--1408
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kozerska, M.
Bibliografia
1. Data Group Consulting – Raport Specjany, grudzień 2015.
2. Jeszka A.: Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
3. Ciesielski M.: Rynek usług logistycznych, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
4. Rydzkowski W.: Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Po-znań 2007.
5. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport problemy transportu w rozszerzonej UE Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
6. Koszeluk J.: Logistyka usług Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012.
7. Fechner I., Szyszka G.: Logistyka w Polsce - Raport 2013, Biblioteka Logistyka, Poznań 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33759948-97f7-4dab-bfec-fb344aac6680
Identyfikatory