Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33671f99-8a91-4b87-a55f-555b7a2988c8

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Evaluation of hydride electrode parameters at different discharge rates

Autorzy Bordolińska, K.  Bala, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena parametrów elektrody wodorkowej dla różnych szybkości rozładowania
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The effects of hydride electrode discharge rate on its discharge capacity and exchange current density of H2O/H2 system are discussed. The LaNi4.5Co0.5 hydrogen storage alloy has been applied as the powder composite electrode active material. In all experiments the electrode was being galvanostically charged with a medium rate of –0.5 C. For electrode discharging, low rates of hydrogen oxidation (idisch ≤ 0.35 C) have been applied. It is shown that for idisch between 0.1 C and 0.35 C the electrode material capacity linearly increases with discharge rate decrease. Similarly, soft discharge conditions favor increase of H2O/H2 exchange currents.
PL Dyskutowany jest wpływ szybkości rozładowywania elektrody wodorkowej na jej pojemność prądową i gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Jako materiał aktywny kompozytowej, proszkowej elektrody wodorkowej wybrano stop LaNi4.5Co0.5. We wszystkich eksperymentach elektrodę ładowano galwanostatycznie ze stałą, umiarkowaną szybkością, równą –0,5 C. Do rozładowywania zastosowano niskie prądy utleniania wodoru (idisch ≤ 0.35 C). Pokazano, że w zakresie gęstości prądów rozładowania 0,1 C do 0,35 C pojemność prądowa materiału liniowo wzrasta ze spadkiem szybkości rozładowania. Podobnie, łagodne warunki rozładowania sprzyjają wzrostowi prądu wymiany układu H2O/H2.
Słowa kluczowe
PL stop magazynujący wodór   pojemność prądowa   ładowanie   rozładowanie   gęstość prądu wymiany  
EN hydrogen storage alloy   discharge capacity   charge   discharge rate   exchange current density  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 177--179
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor Bordolińska, K.
  • Department of Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Czestochowa University of Technology
autor Bala, H.
  • Department of Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Czestochowa University of Technology
Bibliografia
1. H. Bala, I. Kukula, K. Giza, B. Marciniak, E. Rozycka-Sokolowska, H. Drulis, International J. Hydrogen Energy, 37 (2012) 16817-16822.
2. H. Bala, M. Dymek, L. Adamczyk, K. Giza, H. Drulis, J. Solid State Electrochem. 18 (2014) 3039-3048.
3. M. Dymek, H. Bala, Ochr. przed Koroz., 56 (2013) 115-119.
4. K. Bordolińska, M. Dymek, H. Bala, H. Drulis, Ochr. przed Koroz. 57 (2014) 116-119.
5. K. Bordolińska, H. Bala, Ochr. przed Koroz., 57 (2014) 252-254.
6. H. Bala, M. Dymek, H. Drulis, Materials Chem. Phys. 148 (2014) 1008-1012.
7. M. Dymek, H. Bala, A. Hackemer, H. Drulis, Solid State Ionics 271 (2015) 116-120.
8. M. Dymek, H. Bala, Ochr. przed Koroz., 56 (2013) 3-6.
9. K. Young, J. Nei, Materials 6 (2013) 4574-4608.
10. M. Tliha, C. Khaldi, S. Boussami, N. Fenineche, O. El-Kedim, H. Mathlouthi, J. Lamloumi, J. Solid State Electrochem., 18 (2013) 577-593.
11. J. Kleperis, G. Wojcik, A. Czerwinski, J. Skowronski, M. Kopczyk, M. Beltowska-Brzezinska, J. Solid State Electrochem., 5 (2001) 229-249.
12. K. Hong, J. Power Sources 96 (2001) 85-89.
13. B.N. Popov, G. Zheng, R.E. White, J. Appl. Electrochem., 26 (1996) 603-611.
14. M. Geng, F. Feng, J. Han, A.J. Matthet, D.O.Northwood, Int. J. Hydrogen Energy 26 (2001) 133-137.
15. J.J.G. Willems, Philips J. Research 39 (1984) 1-93.
16. J.J. Reilly, J.R. Johnson, G.D. Adzic, E.A. Ticianelli, S. Mukerjee, J. McBreen, High cycle life, cobalt free AB5 metal hydride electrodes, W.R.Cieslak (Ed.) Sealed Battery Topics, Electrochem. Soc. Proc. (1999) vol. 98-15, 129-134, Pennington, New Jersey, USA.
17. G. Zheng, B.N. Popov, R.E. White, J. Electrochem.Soc. 142 (1995) 2695-2698.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33671f99-8a91-4b87-a55f-555b7a2988c8
Identyfikatory
DOI 10.15199/40.2015.5.6