Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-335ac639-fca4-4d93-b4ae-3a0aad2f44c8

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Właściwości cementów popiołowo – żużlowych o nienormowym składzie, zawierających popiół lotny wapienny

Autorzy Synowiec, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Properties of non-standard fly ash – slag cements containing calcareous fly ash
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań właściwości cementów popiołowo - żużlowych o nienormowym składzie. Stosowano popiół lotny wapienny w postaci naturalnej (nieprzetworzonej) i aktywowany przez przemiał. Stwierdzono, że popiół lotny wapienny, obok granulowanego żużla wielkopiecowego, może być składnikiem cementów o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego (ok. 40%). Cementy te, w porównaniu do cementu portlandzkiego CEM I, charakteryzują się niskim ciepłem hydratacji i opóźnionym początkiem czasu wiązania, oraz niekorzystnym wpływem na konsystencję zapraw i jej utrzymanie w czasie. Wytwarzanie cementów popiołowo–żużlowych jest możliwe w klasie wytrzymałości 32,5 N gdy składnikiem jest popiół wapienny w stanie naturalnym oraz w klasach 32,5 N, 32,5 R oraz 42,5 N gdy stosowany jest popiół zmielony. Popiół poddany aktywacji przez przemiał charakteryzuje się wyższą aktywnością.
EN The paper presents the tests results of the properties of non - standard fly ash - slag cements composition. Both natural (unprocessed) and activated by grinding calcareous fly ash was used. It was found that the calcareous fly ash next to the granulated blast furnace slag may be a component of low - clinker cements (ca. 40%). Those cements are characterized by low heat of hydration and overdue of initial setting time in comparison with Ordinary Portland Cement, moreover they have an unfavorable effect on consistency and its upkeep in time. Production of fly ash - slag cements is possible for strength class 32,5 N when the component of cement is raw fly ash, and for strength classes 32,5 N, 32,5 R and 42,5 N when ground fly ash was used. Fly ash activated by grinding was characterized by higher activity.
Słowa kluczowe
PL popiół lotny wapienny   żużel wielkopiecowy granulowany   cement   cement popiołowo-żużlowy  
EN calcareous fly ash   blast furnace slag   cement   fly ash-slag cements  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 215--222
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Synowiec, K.
Bibliografia
1 Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M., Gołaszewski J. Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego” Konferencja Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych szklarskich i ogniotrwałych, Opole 2010 (materiały konferencyjne s. 173-185)
2 Giergiczny Z. Nowe cementy i technologie wytwarzania spoiw alternatywnych Konferencja Dni Betonu, Wisła 2012 (materiały konferencyjne s. 513-526)
3 Giergiczny Z., Garbacik A. Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego Cement Wapno Beton 4/2012 s.217-224
4 Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P. Zastosowanie popiołów lotnych do produkcji cementu i betonu Cement Wapno Beton 1/2012 s.50-56
5 Giergiczny Z. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006
6 PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
7 Haerdtl R. Evaluation of the performance of multi-component cements Zement Kalk Gips 4/2012 s. 66-79
8 Haerdtl R., Koc I. A test of strength World Cement, November 12 s. 141-144
9 Wolter A. “Composition limits of CEM VI” Ad-hoc group CEM X, Materiały CEN niepublikowane, 2011
10 Mueller Ch., Severins K., Hauer B. New findings concerning the performance of cements containing limestone, granulated blast furnace slag and fly ash as main constituents Cement International 3/2010 - Part 1 s. 81-86, 4/2010 - Part 2 s. 83-93
11 Dziuk D., Giergiczny Z., Adamski G., Garbacik A. Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R – skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie Materiały Budowlane 5 2012 (nr 444) s.37-39
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-335ac639-fca4-4d93-b4ae-3a0aad2f44c8
Identyfikatory